Israël, een gevaarlijk zieke patiënt

Inleiding

In de discussie over Israël en Palestina wordt het conflict wel ‘de Pa- lestijnse kwestie’ genoemd. Die aanduiding mist de essentie van het vraagstuk. De kern, de oorzaak van het probleem, ligt vrijwel geheel bij Israël, de schender van het internationaal recht, de bezetter en de onderdrukker. Het streven naar een rechtvaardige, dus duurzame vrede, zoals verwoord in het internationaal recht, vindt zijn aangrijpingspunt bij Israël, en meer specifiek bij het Israëlische regime.

De Nederlanders kunnen een nieuwe regeringscoalitie tegemoet zien. De bedoeling zal zijn dat het kabinet de volle periode van vier jaar re- geringsverantwoordelijkheid draagt. Hoewel Israël in de diverse verkie- zingscampagnes niet of nauwelijks onderwerp van discussie was, kan met zekerheid worden aangenomen dat Israël in de komende regeerpe- riode de aandacht op zal eisen.

Waarom? Er zijn tenminste drie redenen.  Lees verder pdf in bijlage