16) Palestina – Israel in de parlementen

Nieuws uit het Europese parlement.

B'Tselem, de Israëlische ngo voor mensenrechten, meldde vorige maand dat de Israëlische regering opnieuw de bouw van de Scheidings- of Apartheidsmuur gaat hervatten. Dat betekent dat opnieuw de annexatie van Palestijnse gronden, Palestijnse boeren die hun land verliezen, Palestijnse dorpen die worden afgesneden van hun gronden en illegale nederzettingen die verder zullen worden uitgebreid. Een aantal Europese parlementsleden, waaronder de Vlaamse parlementsleden Bart Staes van Groen en Mark Demesmaeker van N-VA, ontdekten dat Europees belastinggeld, via het Horizon 2020-programma van de EU (Horizon 2020 is het programma voor onderzoek en innovatie in de Europese Unie), wordt gebruikt om nét dat Israëlische bedrijf te financieren dat verantwoordelijk is voor de bewakingssystemen van de muur: Elbit Systems. Zij stelden terecht hierover een aantal vragen aan Frederica Mogherini, de hoge vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken.

Zij stelden enerzijds vragen naar de politiek van de Europese Unie wat betreft mensenrechten binnen het Horizon2020-programma, en anderzijds hoe de Europese Unie zijn advies aan bedrijven om géén zaken te doen in de Israëlische nederzettingen, verenigt met het feit dat de Europese Unie via zijn eigen Horizon 2020-programma nu zélf het belangrijkste beveiligingsbedrijf van de Scheidingsmuur financiert.

Wat volgde was een omslachtig technisch antwoord zoals we dat iets te vaak horen van Europese functionarissen als het gaat om mensenrechten: een antwoord dat om de vraag heen slalomde en vooral niet vertelde hoe de Europese Unie in de praktijk zal vermijden dat Europees belastinggeld nog terecht kan komen bij Israëlische bedrijven die medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen in bezet gebied.

Wij hopen dan ook dat de bovengenoemde Vlaamse Europarlementsleden zich niet zullen laten sussen door dit louter technisch en ontwijkend antwoord en zullen blijven hameren op dit dossier tot de Europese Unie een consequentere politiek gaat voeren en zijn financiële steun aan Israëlische of andere bedrijven die rechtstreeks en illegaal actief zijn in bezet Palestijns gebied stopzet.

Nieuws uit het Vlaamse en federale parlement.

Begin maart bezochten een aantal Belgische parlementsleden, die lid zijn van de Belgisch-Palestijnse afdeling van de Interparlementaire Unie, (Gwenaëlle Grovonius (PS), Vincent Van Quickenborne (Open VLD), Brigitte Grouwels (CD&V), Jean-Marc Nollet (Ecolo), David Clarinval (MR) en Piet De Bruyn (N-VA)), met een missie de Palestijnse gebieden en Israël. Aan het einde van hun missie riepen zij de Belgische regering op om zich te scharen achter het Franse initiatief om 'het gestrande vredesproces weer op de rails te zetten' en beloofden hiervoor ook een resolutie in te dienen in het parlement. Zij wezen er op dat de nood aan een oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie zeer dringend is en dat door de steeds voortgaande Israëlische kolonisatiepolitiek een Palestijnse staat en daarmee ook de tweestatenoplossing binnenkort onmogelijk zal worden.

Dat de Israëlische kolonisatiepolitiek een Palestijnse staat en daarmee ook de tweestatenoplossing onmogelijk dreigt te maken, zullen wij niet ontkennen. Dit zeggen en schrijven ook wij reeds vele jaren, al mag daar misschien aan worden toegevoegd dat het wat betreft een tweestatenoplossing ondertussen eerder vijf ná dan vijf vóór twaalf is. Dat de vinger desondanks op de wonde gelegd wordt, is anderzijds een goede zaak waarvan wij hopen dat het gevolgd zal worden tot concretere initiatieven.