9) Wat als... jij en ik onder de Israëlische bezetting zouden wonen?

ABVV Algemene centrale, dinsdag 26 april 2016

http://www.accg.be/nl/actualiteit/wat-als-jij-en-ik-onder-de-israelische-bezetting-zouden-wonen

Palestijnen worden onder de Israëlische bezetting vaak opgesloten omwille van hun werk als advocaat of journalist, als politicus, artiest, vakbondsleider, jeugdleider of activist. Daarom vroeg Palestina Solidariteit vzw aan verschillende mensen uit België en Europa met gelijkaardige functies, om in solidariteit achter tralies te poseren en dit onrecht mee aan te klagen. Zo onder meer ook Werner van Heetvelde (foto), voorzitter van de Algemene Centrale – ABVV.

Op dit moment worden er meer dan 7000 Palestijnen om politieke redenen gevangengehouden in Israëlische gevangenissen. Sinds 1967 zijn ongeveer 750 000 Palestijnen aangehouden, wat maakt dat bijna alle Palestijnse families de gevangenisstraf van ten minste één mannelijk familielid hebben meegemaakt.

Ongeveer 700 kinderen, waarvan sommige pas 12 jaar oud, worden jaarlijks vastgehouden door de Israëlische autoriteiten. De straffen worden meestal uitgesproken voor het gooien van stenen en bedragen tussen de één en vier maanden voor kinderen tussen de 14 en 17 jaar.

Verboden: deelnemen aan vergaderingen

Je moet echt niet veel doen om als Palestijn in de gevangenis te belanden. Het Israëlische ‘Militaire Order 101’ criminaliseert vele maatschappelijke activiteiten: het organiseren van en deelnemen aan protesten, deelnemen aan vergaderingen, wapperende vlaggen en andere politieke symbolen en het drukken en distribueren van de politieke materiaal. Daarnaast geeft ‘de administratieve detentie’ militaire bevelhebbers de macht een individu vast te houden voor maximaal zes maanden met verlenging op basis van geheime informatie zonder dat de beschuldigde voor een rechter komt.

Israël is nochtans mede-ondertekenaar van de 4e Conventie van Genève en dus onderworpen aan een aantal wettelijke verplichtingen met betrekking tot gevangenen. Gevangenen mogen niet vastgehouden worden buiten het grondgebied, ze hebben het recht zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat, marteling en fysieke of morele dwang zijn verboden... Maar deze wettelijke verplichtingen worden dagelijks geschonden.

Als al deze Belgische artiesten, politici, vakbondsleiders… in Palestina zouden wonen, was de kans dus groot dat ze echt achter tralies zouden zitten. Meer info over de campagne op: http://palestijnsegevangenen.weebly.com/