4) Belastingvermindering voor giften aan vzw Palestina Solidariteit

Vzw Palestina financieel steunen met een gift én daardoor belastingvermindering krijgen, het kán.

Vzw Palestina Solidariteit is door de Federale Overheidsdienst Financiën erkend om een fiscaal attest te bezorgen aan al wie 40 euro of meer per kalenderjaar schenkt.

Wie 40 euro of meer schenkt aan vzw Palestina Solidariteit ontvangt in de loop van de maanden februari/maart van het daaropvolgende kalenderjaar een fiscaal attest. Door dit attest geniet je van een belastingvermindering van 45% van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag. Dat attest moet je niet bij je belastingaangifte voegen, maar wel ter beschikking van de administratie houden.

In de vorige nieuwsbrief kon je lezen dat de ‘Administratie van de Fiscaliteit over de fiscaal attesten van schenkers’ het bedrag van de gift automatisch invult in de elektronische Tax-on-web-aangifte en in het voorstel van vereenvoudigde aangifte wanneer ze beschikt over jouw gegevens. Palestina Solidariteit verzamelde zo veel als mogelijk deze gegevens en maakte ze over aan deze dienst.

Meer informatie vind je op:

http://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingvoordelen/giften

Waarom nog langer aarzelen?

Stort vandaag nog 40 euro of meer op bankrekening BE64 523-08 014 88-52 van Palestina Solidariteit met de vermelding ‘gift’ en geniet een mooie belastingvermindering!

Alvast hartelijk dank voor je steun!