Techniondossier

Kritische bedenkingen bij UGent partnerships met Israël.

 

Betreft: projectsamenwerking met de volgende Israëlische partners:1

o    het “Technion – Israel Institute of Technology”, in het Europese project “Phonsi

-Nanophotonics by Nanocrystals, from integration to single photon operation”

(Horizon 2020, ref. 642656); UGent is coördinator en het Technion is partner. 2

o   het Technion, in het Europese project “EuroLab-4-HPC: Foundations of a European

Research Center of Excellence in High Performance Computing Systems” (Horizon

2020, ref. 671610), coördinator: Chalmers Tekniska Hoegskola AB, Zweden); UGent

en Technion zijn partners. 3

o  “Israel Aerospace Industries” in het Europese project “EXTREME Dynamic Loading -

Pushing the Boundaries of Aerospace Composite Material Structures” (project ref.

636549, coordinator: University of Bath): UGent en IAI zijn partners.4

Samen met de andere ondertekenaars (lijst achteraan) moge ik uw aandacht vragen voor

het hiernavolgende dossier. Wij willen ermee onze grote bezorgdheid kenbaar maken over

voormelde wetenschappelijke samenwerkingsverbanden.

Herman De Ley, emeritus,

Kasteellaan 12, 9850 Nevele.

emailadres: herman.deley@ugent.be