REDACTIONEEL

Europese labeling stap naar totaal invoerverbod van Israëlische

producten en wapens?

 

Op 11 november besloot de Europese Commissie dat Israëlische producten in Europese winkels en supermarkten een duidelijk herkomstetiket moeten krijgen. De Europese Unie wil aldus vermijden dat producten uit de Israëlische kolonies in de Palestijnse bezette gebieden bij ons als “made in Israel” worden verkocht.

Behalve de vrees dat deze richtlijn gemakkelijk kan worden omzeild, kan men zich ook afvragen of deze richtlijn enig effect zal sorteren. Fruit en groenten uit de Israëlische kolonies zijn goed voor minder dan 1 procent van de handel (30 miljard euro) tussen de Europese Unie en Israël.

Wil Europa de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden echt bestrijden, dan zal het de invoer van alle Israëlische producten en elke militaire samenwerking met Israël moeten stopzetten.

Volgens de cijfers van het SIPRI (Stockholm International Peace Resaerch Institute) stond Israël in 2014 op de tiende plaats op de wereldmarkt van invoer en uitvoer van conventionele wapens. De wapenproductie bracht vorig jaar 7 miljard dollar op in Israël. Israël is prominent aanwezig op de internationale wapenbeurs in de Franse luchthaven van Le Bourget en gebruikt als verkoopargument dat alle te koop gestelde wapens op het terrein in conflictsituaties (lees in de Gazastrook en de bezette Westbank) werden getest.

In juni 2014 tekende de Europese Commissie een akkoord met Israël in het kader van het onderzoeksprogramma Horizon 2020. Dit akkoord geeft Israëlische ondernemingen toegang tot Europese onderzoekssubsidies. Het betreft onder andere Elbit Systems. Deze Israëlische wapenfabrikant produceert helikopters, tanks en gevechtsdrones. Europa maakt zich dus medeplichtig aan militaire agressie tegen het Palestijnse volk. In het vorige Europese onderzoeksprogramma FP7 werkte de Katholieke Universiteit Leuven samen met het luchtvaartbedrijf Israël Aerospace Industries. Dit bedrijf maakt niet enkel commerciële vliegtuigen, maar vooral militaire vliegtuigen, waaronder onbemande gevechtsvliegtuigen (drones) die tijdens de Israëlische bombardementen in de Gazastrook werden ingezet. Kan de rector van de Leuvense Universiteit garanderen dat de resultaten en de toepassingen van het onderzoeksprogramma niet door het Israëlische bedrijf voor militaire doeleinden zullen aangewend worden?

Zolang Israël het internationaal recht, de VN-resoluties en de mensenrechten niet naleeft, moet Europa alle economische en militaire relaties met Israël verbreken. Dit betekent onder andere het opschorten van het Associatieverdrag met Israël en het beëindigen van elke onderzoekssamenwerking met de Israëlische wapenindustrie.

We wensen al onze lezers en sympathisanten een gelukkig en strijdbaar 2016 en nodigen hen uit op onze nieuwjaarsreceptie van 22 januari.

 

Het redactieteam                                                                        Brussel, 24 december 2015