FILM : The Lab van Yotam Feldman

The Lab van Yotam Feldman

documentaire 2013 – duur 60 min

Een kat komt behoedzaam achter een hoek kijken. Je ziet enkel het kattenhoofd en de twee voorste poten.

Dan wordt er gelachen en een man komt achter de hoek vandaan met het kattenvel met kattenkop over zijn arm. Hij moet vreselijk lachen, trekt dan het kattenvel over zijn hand. De hand heeft een wapen vast, een vreemd wapen waarvan de loop in een hoek van 90° staat. Dat dient om vanachter een hoek te schieten zonder gezien te worden. Spiegeltjes en lenzen zorgen ervoor dat je je doel ziet zonder dat het doel de schutter ziet.

De man die het wapen hanteert, een grote stevige man, vertelt dat hij lang in het leger was, gestreden heeft in Gaza en op de Westbank en bevorderd werd tot kapitein. Hij heeft ter plaatse en in de strijd veel gezien en op basis hiervan begon hij wapens te ontwikkelen. Hij is trots, prijst de efficiëntie van het wapen. Je krijgt dan beelden te zien van een man, Palestijn, die gehurkt zit tussen puin en brokstukken in Gaza. Hij zit daar moedeloos in zijn eentje voor zich uit te staren. Een schutter richt vanachter een stuk muur het bewuste wapen op hem. De man ziet het niet, stuikt voorover als het schot weerklinkt.

De cineast gaat dan in gesprek met een andere man. Die is ‘filosoof’ en werkt voor het leger. Zijn taak: het bedenken van de beste tactieken om succesvol te kunnen opereren in dorpen en steden.

Het is een nepdorp, nagebouwd naar grondplannen van traditionele Palestijnse dorpen en steden als oefenterrein bij de training van militairen en rekruten

Ze lopen rond in een schijnbaar verlaten, grotendeels kapotgeschoten dorp.

De man die de cineast rondleidt zegt al lachend: het lijkt een dorp verlaten door de Palestijnen hé! Ha, ha! (Hij vindt het duidelijk grappig) en voegt toe: zo zouden de Palestijnse dorpen en steden moeten zijn. Maar het is een nepdorp, nagebouwd naar grondplannen van traditionele Palestijnse dorpen en steden als oefenterrein bij de training van militairen en rekruten. Ze worden zo geleerd zich in groep te verplaatsen zonder mekaar uit het oog te verliezen en de kans te lopen verrast te worden door ‘de vijand’. Zo leren ze onder andere snel grote gaten te kappen in de muren om overzicht te kunnen houden rondom hen. Ze komen met verschillende soldaten van verschillende kanten, schrikken zo de bewoners op die geen overzicht hebben en niet weten van waar ze onder schot zullen genomen worden.

Zo gaat de uitleg van ‘de filosoof’ alsmaar verder met veel trots en smakelijk gelach.

Het meest doorslaggevend verkoopargument is dat de wapens ‘op het terrein’ uitgetest zijn.

Dan komen de wapenhandelaars aan het woord, dikbuikig, wel doorvoed en wat rood aangelopen. Ze doen goede zaken. De ‘uitgevonden’ en ‘geteste’ wapens worden meer een meer een zeer lucratieve handel. Vooral sinds nine eleven is het een booming business.

Het meest doorslaggevend verkoopargument is dat de wapens ‘op het terrein’ uitgetest zijn, in werkelijke conflictsituaties.

We zien vergaderingen, bijeenkomsten, wapenbeurzen (de grootste is in Parijs), trainingssessies met soldaten en politiemensen van ongeveer alle landen van Europa. Eén van de wapenverkopers zegt dan ook heel terecht: ‘Europa heeft kritiek op ons omwille van onze aanvallen op Gaza, maar ze komen allemaal onze wapens kopen omdat ze zo doeltreffend zijn.’

         ‘Ze (de Palestijnen) zijn geboren om te sterven’

Op een bijeenkomst zegt een handelaar: ‘Ze (de Palestijnen) zijn geboren om te sterven’.

Verder zie je hoe er goed gelobbyd wordt. Hoe er heel vriendschappelijk en hartelijk samen aangeschoven wordt met mensen van over heel de wereld bij een reuzebarbecue, waar heel grote brokken rood lillend vlees liggen te braden. Door in te zoemen op het rode rauwe vlees onderstreept de cineast het rauwe van de situatie.

Yotam Feldman doet een sobere regie. Hij stelt subtiele vragen, laat de geïnterviewde veel praten, filmt veel maar blijft zelf bijna op de achtergrond en confronteert ze niet te veel. Zo verneemt hij veel waar hij ons deelachtig aan maakt. Eénmaal wordt hij weggejaagd van de wapenbeurs in Parijs omdat hij naar hun zin iets te veel vragen stelt en ze achterdochtig worden.

Hij reist mee met een vroegere commandant naar Brazilië waar deze de plaatselijke politie en het leger traint om raids te doen in de sloppenwijken (in de naam van het gevecht tegen de drugshandel. Ik zag vooral veel kinderen met grote angstige ogen kijken).

Bedenkingen:

De wapenproductie bracht vorig jaar 7 miljard dollar op in Israël

De wapenproductie bracht vorig jaar 7 miljard dollar op in Israël[1]. Een goudmijn zeggen ze zelf. Dit geld gespendeerd door landen van over de hele wereld had ook kunnen uitgegeven worden door de betrokken landen aan hun grootogige angstige kinderen om deze onderdak, onderwijs, voeding en verzorging te geven.

Nog gruwelijker is ‘het gebruiken’ van Palestijnse kinderen, hun ouders en grootouders als ‘oefenterrein’ voor hun speeltjes, namelijk dodelijke wapens, bedacht, geconcipieerd, geproduceerd om overal ter wereld om welke reden dan ook te doden, te verminken, angst en verdriet te zaaien. En dit allemaal om tonnen geld te verdienen.

Hier ontmoet men echt 'het kwaad'

Ik las net nog een boek over de tweede wereldoorlog voor het zien van de film ‘The Lab’. Ik kan enkel tot de conclusie komen dat de situaties identiek zijn. De hardheid, de wreedheid, het onmenselijke zijn dezelfde. Zoals de joden door de nazi’s vervolgd, gekleineerd, geminacht en gedood werden in koele berekening, zonder gevoel, zonder menselijkheid en inlevingsvermogen, een kille moordmachine gedragen door mooie uniformen en strategieën en met de grote glimlach, zo ook spreken, denken en gedragen deze mannen zich. De Palestijn is voor hen geen mens. Ze ontdoen deze mensen van alle menselijke kenmerken, zoals men ook met de joden deed in WOII en gebruiken ze en misbruiken ze zoals het hen past.

Hier ontmoet men echt ‘het kwaad'.

Denise Puttaert

Zie ook: 

https://www.youtube.com/watch?v=I4CehqWcEk4

https://www.youtube.com/watch?v=MVRZ6NWy8mQ

https://www.youtube.com/watch?v=LyimFfVH1zk

https://www.youtube.com/watch?v=yk-uGss0jKE

https://www.youtube.com/watch?v=tI0Nq9YJa3c

https://www.youtube.com/watch?v=bPezLCk2i7I

https://www.youtube.com/watch?v=s5p0o_EEVPo

 

 

[1]Wat de wapenverkoop betreft staat Israël op de achtste plaats met 1,9 procent (cijfers van SIPRI in Métro, 15.12.2015, p. 4)