Een prachtig gedicht over Palestina, geschreven door Seppe De Meulder

Een oeroud land met een oeroude cultuur
Hier is Jezus geboren, Mohammed was zijn buur
Mozes splitste de zee, Ahmed bouwde een moskee
Samen vissen vangen want er was nog geen tv

Ze breken het brood en delen de  vis
Ze leven het leven gelijk dat het is
Eten en drinken worden kak en pis
En vormen de basis van wat elk ras is


Ka(ka)pi(pi)talisme bracht apartheid, kolonisatie
Etnische zuivering economische machtsrelatie
Israël werd gebouwd op ruïnes van geschiedenis
Maakte van gewone mensen moordmachines

Kinderen worden opgeleid tot volgzame schapen
Gehersenspoeld tot gewetenloze soldaten
Toch blijven velen bereid om te vergeven
Om samen als gelijke in vrede te leven


Wat ons verdeeld verzwakt ons
Wat ons verbind dat maakt ons
Sterker, samen met alle werkers
Grieken, Palestijnen en Berbers

Tot de Palestijnen hun land terugkrijgen zullen we blijven strijden
Voor het recht om een eigen leven te lijden
Uit de geschiedenis valt één constante af te leiden
Het valt niet te vermijden, er komen andere tijden!

Friday 29 January 2016