Brief aan onze sympathisanten

Beste Palestina-sympathisant,

Een welgemeende “dankjewel”! Want samen met jullie steun konden we:

ü onze campagne tegen G4S in Gent actief laten doorlopen: juridisch advies inwinnen, een debat organiseren, publieke acties organiseren, … en zo Gentenaars en gemeenteraadsleden informeren over en overtuigen van de noodzaak van de campagne. We blijven doorgaan tot de contracten ook effectief verbroken worden!

ü de campagne Visit Palestine naar 7 steden in België brengen.

ü beelden van Gaza projecteren op de VRT toren in Brussel.

ü doorgaan met het verspreiden van info aan sympathisanten, aan media en politici.

ü weer een hele hoop mensen Palestina van heel dichtbij laten ervaren dankzij de intensieve inleefreizen die we blijven organiseren en waar we ook enkele van de projecten bezochten die we steunen in Palestina (het rehabilitatiecentrum, de vrouwenorganisatie PWWSD en studenten, het dorpje Wadi Fukin en de circusschool).

Samen genoten we weer van heerlijke makloeba op de solidariteitsmaaltijd en we kijken er al naar uit jullie terug te zien op de nieuwjaarsreceptie op 22 januari 2016 om 18u.! 

Dit en nog veel meer werk werd verzet dankzij actieve vrijwilligers en financiële steun van vele sympathisanten zoals jij. Uiteraard blijft ons engagement doorgaan en dat willen we graag volhouden op hetzelfde ritme.

Jullie steun is een hart onder de riem bij alles dat we doen. Palestina Solidariteit ontvangt namelijk geen structurele subsidies of overheidssteun en is geheel afhankelijk van vrijgevige bijdragen van sympathisanten.

Voor dit alles: dankuwel!

U kan ons blijven steunen door een gift op rekeningnummer: IBAN BE64 5230 8014 8852 - BIC: TRIOBEBB op naam van: Palestina Solidariteit vzw, Ectorsstraat 19, 3400 Landen, met vermelding ‘werking Palestina Solidariteit’.

Voor deze giften kan Palestina Solidariteit een fiscaal attest afleveren vanaf € 40.

Palestina Solidariteit is ook te volgen op Facebook en Twitter

https://www.facebook.com/Palestina-Solidariteit-144455745577462/?fref=ts

https://twitter.com/PalestinaSolida

We wensen u alvast een vredevol, mooi en solidair 2016!

Palestina Solidariteit