VPK en CODIP fusioneren tot Palestina Solidariteit

Het Vlaams Palestina Komitee (VPK) en CODIP (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestina) zijn opgegaan in een nieuwe organisatie die luistert naar de naam Palestina Solidariteit. Dit samengaan komt niet onverwacht en zal de Palestinawerking in Vlaanderen meer slagkracht geven.

In de praktijk werkten beide organisaties al enkele jaren nauw samen. Ze deden dat op basis van een gezamenlijke visietekst met daarin gemeenschappelijke eisen. Beide organisaties hebben jarenlang geijverd voor de verwezenlijking van de rechten van het Palestijnse volk op basis van het internationaal recht. Zij steunden daarbij eveneens de vredeskrachten in Israël en Palestina in hun streven naar een rechtvaardige en duurzame oplossing van het bezettingsconflict.

Palestina Solidariteit neemt voortaan de doelstellingen en werking van beide organisaties over en kan daarbij rekenen op een brede schare vrijwilligers. Palestina Solidariteit zal de nieuwe stem zijn van de alsmaar groeiende Palestijnse solidariteitsbeweging in Vlaanderen. Ze wil dat onafhankelijk doen en acht zich niet gebonden aan (partij)politieke of levensbeschouwelijke stromingen.

In eerste instantie wil Palestina Solidariteit tegemoet komen aan de nood aan degelijke informatie en zal ze de bevolking sensibiliseren over de achtergrond en evolutie van het conflict. Die bewustmaking is nodig om druk te kunnen uitoefenen op het beleid.

Palestina Solidariteit zal ook het actiecentrum zijn dat in ons land het voortouw neemt in de internationale BDS-campagne (Boycot, Sancties en Desinvesteringen). Het gaat om een sterk groeiende beweging die langs geweldloze weg strijdt voor de Palestijnse rechten en het beëindigen van de Israëlische bezettings- en kolonisatiepolitiek.

Andere activiteiten van VPK en CODIP krijgen eveneens onderdak bij Palestina Solidariteit: het verspreiden van nieuwsbrieven, informatie- en studiedagen, opstellen en verspreiden van lespakketten, het kritisch opvolgen van de mediaberichtgeving (mediawatch), het organiseren van inleefreizen, enz. De fusie van VPK en CODIP tot Palestina Solidariteit zorgt ervoor dat de noord-werking efficiënter gebeurt.

Palestina Solidariteit zal verder de ondersteuning op zich nemen van enkele projecten in de bezette Palestijnse gebieden. De zuidwerking biedt de mogelijkheid aan de sympathisanten en vrijwilligers om rechtstreeks steun te verlenen aan de Palestijnen in de door Israël bezette gebieden.
Door het bundelen van de krachten van beide organisaties rekenen we erop dat Palestina meer dan voordien op de kaart zal staan.

Op 9 oktober 2010 zal de fusie in Palestina Solidariteit feestelijk aangekondigd worden in De Markten (Spiegelzaal), Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel met als eerste activiteit van de nieuwe organisatie een debat over de media.
De Nederlandse schrijver Stan Van Houcke (“De oneindige oorlog”) gaat het debat aan met enkele mensen uit de Belgische pers, nl. Inge Vranken (VRT) en Bart Beirlant of Jorn Decock (De Standaard).

We sluiten de namiddag af met een hapje en een drankje.

Tijdens de verlofperiode wordt er gewerkt aan een nieuwe huisstijl: logo, e-mail adres, folder, nieuwsbrief en website. Deze zullen ook voorgesteld worden op 9 oktober.