Van harte dank voor de steun aan Dirk (Run for Palestine)

Heel veel dank aan allen die de zwetende Dirk De Mulder (een bestuurslid van Palestina Solidariteit vzw) sponsorden bij de 20 km van Brussel op 18 mei: het ingezamelde geld (500 euro) is een hart onder de riem voor onze vzw. Dank zij uw steun kunnen we onder andere een deel van het loon van onze voltijdse medewerker betalen om de werking te versterken. Nogmaals van harte dank!

U kan dit bedrag van 500 euro nog verhogen. Palestina Solidariteit ontvangt geen structurele werkingssubsidies en daardoor is elk bedrag – hoe klein ook – meer dan welgekomen. Stortingen kunnen gebeuren op het rekeningnummer IBAN: BE64 5230 8014 8852, BIC: TRIOBEBB van Palestina Solidariteit, J. Ectorsstraat 19, 3400 Landen) met de vermelding 'Steun Dirk'.

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=OIxN1QQ4L6E