Schrijf eens

Het is heel belangrijk om te reageren op de berichtgeving en om uw mening bekend te maken. Volg het voorbeeld van onderstaande personen die volgende brief naar de media schreven en verstuurden.

Naar aanleiding van de moord op de zestienjarige Palestijn Mohammed Abu Khudar begin juli ontvingen we volgende lezersbrief (verstuurd op 6 juli naar De Standaard)

 

 

 

Israëlisch – Palestijns conflict

Het is crimineel dat het Westen zwijgt met betrekking tot Israël na de moord op de 16-jarige Palestijnse jongen.

Wie echt vrede wil, moet de oorzaak van het conflict aanpakken en tot een rechtvaardige oplossing brengen.

Zolang de bezetting duurt en de bouw van kolonies verder gaat zal er nog veel bloed vloeien en is zelfs een derde intifada niet uitgesloten.

Hoelang nog mag Israël illegale nederzettingen bouwen, kinderen brutaal arresteren en zelfs verminken, woningen opblazen, mensen wederrechtelijk executeren en alle UNO-resoluties negeren?

Hierbij denk ik spontaan aan een uitdrukking in het Latijn: ‘taceren est consentire’ of (in vertaling) ‘zwijgen is toestemmen’.

Als de verantwoordelijken - en mede-verantwoordelijken – blijven zwijgen over dit schrijnend onrecht, dat zij dan zeker zwijgen over ‘Justice’ en ‘peace’.

‘Quousque tandem?’. Hoelang nog?

 

Mark Cornelis

 

 

Naar aanleiding van de aanslag in het Joods Museum in Brussel ontvingen we volgende reacties

 

 

 

 

Oorzaak van een trend en antwoord erop (verstuurd naar De Standaard op 2 juni 2014)

Israël maakt zich zorgen over de opkomst van radicaal-rechts in Europa en vraagt aan de Europese landen om een ernstig onderzoek te voeren naar de oorzaken van die trend en naar het beste antwoord erop, zei de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman op 1 juni 2014 (zie De Standaard van 02/06/2014).

Hier wordt de opkomst van radicaal-rechts in Europa vernoemd en niet ‘anti-semitisme’ (zoals gewoonlijk). Wel worden neonazistische en racistische formaties vermeld, zoals het Griekse Gouden Dageraad en het Hongaarse Jobbik. De uitspraak van Lieberman volgt in elk geval op de aanslag in het Joods Museum te Brussel vorige week.

Het is inderdaad belangrijk om de oorzaken van die trend te onderzoeken om het beste antwoord erop te kunnen geven. Zouden Lieberman en de zijnen eens in eigen hart willen kijken? Hoe is hun houding tegenover de Palestijnen? Waarom weigeren zij de UNO-resoluties hieromtrent uit te voeren? Met welk recht vernietigen zij woningen van Palestijnse families en bouwen zij illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied?

Zou hun houding tegenover de Palestijnen niet de oorzaak van die trend kunnen zijn? Zou het wegnemen van die oorzaak niet het beste antwoord erop zijn?

Dit is natuurlijk geen goedkeuring van terroristische aanslagen, maar wie een oplossing wil van een conflict of van een ongewenste trend, die moet de oorzaak ervan aanpakken en wegnemen. Dat is het enige middel.

Mark Cornelis - Leuven

 

 

 

Reactie op "Israëlische premier hekelt Europese ‘hypocrisie'" (De Standaard, 26.5.2014).

 

Het weze duidelijk dat ik tegen alle vormen van racisme ben en tegen alle aanslagen. De aanslag in het Joods museum in Brussel is ofwel het werk van een gek, ofwel heeft het iets te maken met geheime diensten-toestanden en zullen we nooit de ware toedracht vernemen.

 

Dat gezegd zijnde, tonen de Israëlische toppolitici Liebermann en Netanyahu zich nog eens meesters in het manipuleren van de publieke opinie, wanneer ze spreken van "anti-Israëlische en antisemitische ophitserij", respectievelijk "ophitserij tegen de Joden en hun staat", die de terreuraanval in Brussel als "resultaat" hebben. Over welke uitspraken ze concreet bedoelen, wanneer ze het hebben over "laster en leugens over Israël", blijf ik op mijn honger zitten. Wel geven ze als voorbeeld van die "anti-Israëlische en antisemitische ophitserij", onder andere, de oproep om Israël en Israëlische producten te boycotten - daarmee doelend op de internationaal snel veld winnende beweging "Boycott, Divestment, Sanctions" (BDS). Daarmee wordt 'anti-Israëlisch' en 'antisemitisch' nog maar eens handig door mekaar gehaald - wellicht niet in het minst ten behoeve van de Israëlische binnenlandse opinie.

 

Merk op, dat in de in het artikel vermelde formulering van de BDS-oproep in de verste verte geen sprake is van "Joden boycotten"!

 

Met andere woorden: de kritische lezer zal opmerken:

 

- de manipulatie die erin bestaat, pro-Palestijnse activiteiten, en met name de BDS-oproep, in één adem te noemen met 'antisemitisme' en het aldus daarmee te vereenzelvigen;

- de manipulatie die erin bestaat, de BDS-beweging en alle pro-Palestijnse acties te beschuldigen van "laster en leugens over Israël",

            - zonder één concreet voorbeeld te geven van wat met die "laster en leugens over Israël" bedoeld wordt;

            - zonder één concreet voorbeeld te geven van wat de BDS-beweging zegt over Israël.

 

Het is een reeds lang afgesproken tactiek van Israël en pro-Israëlische bewegingen en instanties, om BDS in een slecht daglicht te plaatsen, onder meer door het te vereenzelvigen met antisemitisme. In Frankrijk, waar BDS-activisten, als ontmoedigingstactiek, al herhaaldelijk werden aangeklaagd, zijn de aanklagers daaromtrent in het ongelijk gesteld door de rechter.

 

Om meer te vernemen over de BDS-beweging, verwijs ik naar het Internet: een uiteenzetting zou dit stukje onnodig lang maken, vermits er al zoveel over bestaat. Zie onder meer: http://www.bdsmovement.net.

 

Jan Van Herzele

 

Verstuurd op 27 mei naar De Standaard

Naar aanleiding van de aanslag in het Joods museum heeft Mia Doornaert het over de demonisering van Israël (De Standaard, 26.5.2014, p. 43) en schrijft Luckas Vander Taelen dat het Israëlisch-Palestijns conflict in West-Europa geïmporteerd wordt (De Standaard, 27.5.2014, p. 46). Hij laat uitschijnen dat het uiten van kritiek op Israël een sfeer schept dat aanzet tot plegen van aanslagen tegen joden in West-Europa. En hij verwijst onder andere naar de overleden Franse schrijver Stéphane Hessel die heel wat kritiek had op het Israëlisch bezettingsbeleid. Wat hij niet vermeldt is dat Hessel van Pools joodse afkomst is en het naziconcentratiekamp van Buchenwald heeft overleefd. Er zijn nog heel wat andere joden die kritiek hebben op Israël zoals de Israëlische historicus Ilan Pappé, de Israëlische vredesactivist Uri Davis of de Israëlische schrijfster Susan Nathan. Ook de Belgische Unie van Joodse progressisten (UPJB) spaart zijn kritiek op Israël niet. Zijn dat dan allemaal antisemieten? Als Israëli's kritiek op Israël mogen hebben, waarom zou dat dan in België niet mogen?

Werner De Bus

 

Verstuurd op 28 mei naar De Standaard naar aanleiding van zijn artikel “Als alle joden zionisten worden” (De Standaard, 27.5.2014, p. 46).

 

 

 

Ik begrijp niet op welke basis jullie ingezonden stukken selecteren om te publiceren, en nog veel minder, dat dat blijkbaar zonder enige controle betreffende de inhoud gebeurt. Volgens het stuk van Luckas Vander Taelen zouden tijdens Palestina-manifestaties groteske antisemitische slogans gescandeerd worden, iets wat ikzelf nooit heb meegemaakt, met name bij de Gaza-betogingen. Wel: "Israël assassine les enfants de Palestine", iets wat bevestigd is in VN-rapporten; "Israël barre toi, la Palestine n'est pas à toi", iets wat de VN met andere woorden ook al gezegd hebben in verband met de bezette Palestijnse gebieden; "Visiter la Palestine n'est pas un crime" (in verband met de weigering van luchtvaartmaatschappijen, onder druk van Israël, om reizigers toe te laten die ervoor uitkomen dat ze Palestina willen bezoeken).

 

Tussen wat Israël verweten wordt in slogans en op spandoeken verdient het "apartheidsregime" en aparte vermelding. Dat die term van toepassing is, wordt ten stelligste ontkend in zionistische kringen. Nochtans is de essentie van het begrip "apartheid" van destijds nu volop aan de orde in Palestina: middels een groot pakket aan wetten - en militaire verordeningen in de bezette gebieden - is er een steeds toenemende scheiding tussen Joden en Palestijnen, zowel fysisch als juridisch, met als uiteindelijk resultaat dat de beste voorzieningen de Joden toekomen en de gebieden waar de Palestijnen leven benadeeld zijn - de monopolisering van het water door Israël en de Israëlische kolonisten en de dientengevolge schrijnende krapte aan water bij de Palestijnen, is daarvan een gekend voorbeeld.

 

Het is dus net omdat ik tegen onrechtvaardigheid ben en met name tegen discriminatie op etnische basis, dat ik aan verscheidene van die betogingen deelgenomen heb en ik heb die belachelijke antisemitische slogans er nooit gehoord - ik zou het trouwens onmiddellijk afgetrapt zijn als zoiets op één van die betogingen zou geduld geweest zijn.

 

Merk op, dat de effectief gescandeerde slogans allemaal dingen zijn die Israël verweten worden, niet "de joden"!

 

Indien u de verwijten van Luckas Vander Taelen aan de Palestina-betogers niet nagetrokken hebt en u niet weet, in hoeverre die terecht zijn of gewoon verzinsels, zou ik willen suggereren, dat u een passende rechtzetting publiceert (eventueel deze inzending).

 

Jan Van Herzele

 

Verstuurd naar Luckas Vander Taelen naar aanleiding van zijn artikel “Als alle joden zionisten worden” (De Standaard, 27.5.2014, p. 46).

 

Luckas,

 

Als overtuigde pacifiste, als mens die reeds jaren zeer geraakt wordt door het Israëlisch-Palestijns conflict, maar ook als Groen partijlid, ben ik diep geschokt door je stuk in De Standaard.

Dat historisch relativisme een groot gevaar is, staat als een paal boven water, maar je bezondigt je zelf aan relativisme!!! Je bekijkt de oh zo complexe problematiek maar van één kant. Hoe partijdig of ongeïnformeerd of mag ik zeggen dom is dat! En dat als Vlaams Volksvertegenwoordiger van Groen. Ik schaam me in jouw plaats. Ik moet toegeven dat ik gedacht heb: ‘gelukkig aftredend volksvertegenwoordiger’.

Je vraagt je af wat een man drijft om een museum binnen te stappen en vier mensen neer te kogelen?

Heb jij je destijds afgevraagd wat de moordenaar van Rabin, de ultranationalistische extremist Yigal Amir, dreef? Hij schoot Rabin dood tijdens een vredesdemonstratie in Tel-Aviv omdat hij het niet eens was met de pogingen van Rabin om vrede te stichten met de Palestijnen. Hij heeft nooit spijt betuigd voor zijn daad. Een gestoorde gek? Een verblind fanaticus? Ja, wat mij betreft wel, zoals misschien de dader van de schietpartij in Brussel.

Je trekt uit dit verschrikkelijk gebeuren echter de verkeerde conclusies (net zoals de Israëlische regering na de moord op Rabin. Zij ging nadien niet voor meer vrede zoals hij wou maar voor minder en dat tot op de dag van vandaag).

Je knoopt het gebeuren in Brussel aan grapjes en antisemitische uitspraken die niet zouden worden veroordeeld heden ten dage. Ik denk dat de oorzaak veel veel dieper zit en veel schrijnender is.

De Holocaust was afschuwelijk, onmenselijk en heeft getoond hoe het allerslechtste in een mens kan bovenkomen. Omdat dit niet mag vergeten worden ben ik dan ook met mijn kinderen naar Auschwitz geweest en naar het museum in Mechelen en naar vele andere plaatsen waar men die vreselijke gebeurtenissen in een juist kader probeert te plaatsen.

Ik ben echter ook al vaak naar informatieavonden geweest over het huidige Israëlisch-Palestijns conflict, heb er al zeer veel over gelezen, heb naar veel mensen geluisterd (Joden, Palestijnen, politiekers ... waaronder Dries Van Agt, voormalig minister-president van Nederland) en wou deelnemen aan de internationale vredesbetoging een jaar na de oorlog in Gaza waar 1500 Palestijnen gedood werden en heel de infrastructuur vernield werd (we werden niet toegelaten in Israël en strandden in Caïro).

De toestand van de Palestijnse bevolking is dramatisch, beste Luckas. De Israëlische regering voert een ‘Apartheidsbeleid’ tegen de Palestijnen, niet meer en niet minder. Heel belangrijke, invloedrijke grote leiders zoals aartsbisschop Desmond Tutu en vele anderen zeggen het, de Verenigde Naties zeggen het, ze veroordeelden de Israëlische staat reeds meermaals voor talrijke vormen van discriminatie jegens de Palestijnse bevolking. En wat gebeurt er? Niets! Heel de wereld kijkt toe en laat gebeuren. Amerikaanse functionarissen beschrijven in een via WikiLeaks uitgelekte mail uit 2008 het Israëlisch beleid inzake Gaza en Hamas: ‘Israëlische functionarissen hebben herhaaldelijk bevestigd dat ze de economie van Gaza op de rand van de instorting willen houden, zonder ze echt over de rand te duwen’. Dat is gepubliceerd in De Standaard Luckas, in de krant waar jij mag voor schrijven. Zeg niet dat je het niet geweten hebt. En iedereen weet het, heel de grote Arabische wereld weet het ook en lijdt om het onrecht dat de Palestijnen elke dag aangedaan wordt en waar de internationale gemeenschap niet tegen optreedt. De westerse ‘christelijke’ grootmachten kijken de andere kant op.

Wel, ik denk dat deze situatie de bron, de aanleiding, de oorzaak is van de laffe, extremistische, fanatieke daad van een gestoorde geest in Brussel. Je schrijft zelf: ‘In die sfeer heeft een verwarde geest niet veel nodig om zichzelf te zien als een rechtvaardige wreker van vermeend onrecht’. Wablieft??? vermeend onrecht? maar het is een reusachtig onrecht! een reëel, pijnlijk, dagelijks onrecht tegenover een hele bevolking! Weet je wat ik vaak denk Luckas? Ik denk dat de miljoenen slachtoffers van de Holocaust zich uit schaamte en verdriet zouden omdraaien in hun graf moesten ze zien wat er met het Palestijnse volk gebeurt heden ten dage, want het is hetzelfde als wat met hen gebeurde (en neem hier mijn woorden niet letterlijk, beschuldig mij niet van cynisme of wat dan ook, ik weet dat de slachtoffers geen graf kregen, het is enkel een veel gebruikte uitdrukking in onze taal). Mijn punt is: niet ‘de sfeer’ waar jij over schrijft is de oorzaak, maar wel degelijk het onrecht.

Waarom schrijf je daar niet over Luckas? Je schrijft over de ontkenning van de Holocaust en klaagt in één adem aan met een pruillip: ’de joden zijn geen slachtoffers meer, maar daders: ze worden verantwoordelijk gesteld voor het onrecht dat Palestijnen aangedaan wordt’. Maar ze zijn ook verantwoordelijk Luckas! De huidige Israëlische regering laat toe, stimuleert zelf dat Palestijnen vernederd, gediscrimineerd, uitgesloten, verarmd, verjaagd, gevangen en gedood worden. En natuurlijk doet niet elke jood dit. Vele joden vinden dit ook ronduit verschrikkelijk, vormen verenigingen, gaan spreken, distantiëren zich, zijn verlegen en bedroefd voor hetgeen in hun land gebeurt. Je schrijft zelf dat Stéphane Hessel schreef dat de Duitse bezetting van Frankrijk in het niets verzonk bij de Israëlische acties in Gaza. En hij kan het weten Luckas, hij was zelf jood en opgepakt en gedeporteerd naar Buchenwald, hij had een vreselijke kampervaring die hij gelukkig overleefde. Wist je dat niet?

Je moet heel dringend gaan lezen Luckas: ‘Het zijn net mensen’ Beelden uit het Midden-Oosten van Joris Luyendijk is een stevige aanrader om te beginnen. Luister daarnaast naar Desmond Tutu en Dries Van Agt en ik kan er je nog heel velen aanraden, ook zeer goede films en documentaires trouwens.

En ik kan je verzekeren dat de mensen van Palestina comités één ding gemeen hebben: verontwaardiging en verdriet om het grote onrecht dat heden ten dage aangedaan wordt aan het Palestijnse volk, samen met vele joden trouwens die hiervoor speciaal naar België kwamen voor de avonden van ‘de derde Weg’ georganiseerd in de Monty in Antwerpen door Lucas Catherine bijvoorbeeld. Het waren beklijvende avonden met beklijvende getuigenissen, je had er moeten bijzijn! Je moet echt eens gaan praten met Lucas Catherine en zelf eens naar de Palestijnse gebieden gaan. Je zou nooit schrijven wat je geschreven hebt. Echt waar!

En wat de scholen betreft waar onze jeugd volgens jou de geschiedenis van de Holocaust niet meer leert heb ik een zeer goed voorstel: schaf de joodse scholen af! Als de joodse kinderen en jeugd zouden kunnen opgroeien samen met onze kinderen en jeugd, samen zouden kunnen spelen en sporten en vriendschappen smeden, is er een toekomst mogelijk zonder antisemitisme. Ik droom ervan.

Met echte groene groeten

 

Denise Puttaert