Schrijf eens

 

Het is heel belangrijk om te reageren op de berichtgeving en om uw mening bekend te maken. Volg het voorbeeld van onderstaande personen die volgende brief naar de media of naar de politici schreven en verstuurden.

 

Amerikaanse staatssecretaris John Kerry vergelijkt Israël met apartheid (verstuurd op 1 mei naar De Standaard)

 

Nu Kerry zijn woorden over Israël en racisme heeft ingetrokken zal de Israëlische perslobby er alles aan doen om het besmeurde blazoen weer op te poetsen. Zal de Standaard dan ook weer twee bladzijden publiceren over die ene brave Israëliër die ene zielige arabier geholpen heeft? Of zal De Standaard wat dieper gaan graven en een andere getuige aan het woord laten, bijvoorbeeld een Nobelprijswinnaar zoals Jimmy Carter of Desmond Tutu? Dit is wat deze laatste op 10 maart wist te zeggen volgens de Jeruzalem Post http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Desmond-Tutu-Israel-guilty-of-apartheid-in-treatment-of-Palestinians-344874

 

"Ik was getuige van de systematische vernederingen door de Israëlische veiligheidstroepen die Palestijnse mannen, vrouwen en kinderen moeten ondergaan. Hun vernederingen zijn gelijkaardig aan wat de zwarte Zuid-Afrikanen meemaakten, die werden bijeen gedreven, bestookt, beledigd en aangevallen door de veiligheidstroepen van het apartheidsregime."

 

Tutu verklaarde zijn steun voor het gebruik van boycot en economische sancties als een middel om Israël te dwingen zijn politiek te wijzigen. "In Zuid-Afrika hadden we onze democratie nooit kunnen bereiken zonder de hulp van mensen over de hele wereld, die met geweldloze middelen, zoals boycot en desinvesteringen, hun regeringen aanmoedigden om hun jarenlange steun aan het apartheidsregime in te trekken."

 

"Dezelfde kwesties van ongelijkheid en onrechtvaardigheid motiveren vandaag de boycotbeweging, die hiermee probeert een eind te maken aan Israëls jarenlange bezetting van Palestijns gebied en de ongelijke en slechte behandeling van het Palestijnse volk door de Israëlische regering"

 

"Zij die blind blijven voor onrecht, bestendigen het onrecht. Wie zich neutraal opstelt in een situatie van onrecht, kiest in feite de kant van de onderdrukker"

 

Maar jullie vinden zeker nog veel meer citaten van deze Nobelprijswinnaars in verband met Israël.

 

met vriendelijke groeten

Pol Van den plas

 


 

 

Over het samenwerkingsakkoord tussen Fatah en Hamas (verstuurd op 26 april naar De Standaard)

 

Nu Fatah en Hamas een samenwerkingakkoord gesloten hebben schort Israël het zogenoemde vredesoverleg met de Palestijnen op. Was er voorheen dan wel een vredesoverleg?

 

Je hoeft Hamas maar een terreurorganisatie te noemen, dan kan je jezelf een reden toekennen om er niet mee te onderhandelen. Werd er met Fatah dan wel onderhandeld?

 

De verdeeldheid tussen Fatah en Hamas werd door Israël toegejuicht en gesteund. Is het aan Israël om de samenstelling te bepalen van de Palestijnse onderhandelaars?

 

Indien Israël echt vrede zou willen met de Palestijnen, dan hoeft Israël slechts de resoluties van de Veiligheidsraad uit te voeren en dus onder meer op te houden met het bouwen van illegale nederzettingen.

 

Si vis pacem, para pacem! Wie vrede wil, bereidt de vrede voor. Daadwerkelijk!

 

Mark Cornelis - Leuven

 


 

 

Over de verzorging van Syrische gewonden in een Israëlisch ziekenhuis (verstuurd op 16 april naar Humo)

 

Recentelijk werd met veel tamtam door Israël aangekondigd dat het zorgen verstrekte aan gewonde burgers van Syrië waarmee het nog steeds in staat van oorlog is (De Standaard, 22.4.2014, p. 20-21). Ook in januari 2010 werd met veel trompetgeschal bekendgemaakt dat Israël een veldziekenhuis naar Haïti had gestuurd toen er daar een zware aardbeving had plaatsgevonden. Nu opnieuw mikt Israël op positieve publiciteit door gewonde Syriërs te verzorgen. Onafgezien van het feit dat Israël niet staat te springen om de bezette Syrische Golanhoogte aan Syrië terug te geven, blijft Israël de blokkade van de Gazastrook handhaven. Door deze blokkade hebben de Palestijnse ziekenhuizen te kampen met met een tekort aan geneesmiddelen en hebben ze het moeilijk om aan de nodige uitrustingen te komen. In 2009 stierven 27 Palestijnen terwijl ze wachtten om de Gazastrook te verlaten voor medische verzorging. Op de Westelijke Jordaanoever is het al gebeurd dat een zwangere Palestijnse vrouw aan een controlepost werd weerhouden en er een doodgeboren kind ter wereld bracht. Tijdens de Israëlische militaire operatie "gegoten lood" (eind 2008 - begin 2009) tegen de Palestijnse bevolking van de Gazastrook schrok het Israëlische leger er niet voor terug om ziekenhuizen te bombarderen en ziekenwagens te beschieten. Zou Israël dus niet eerst beginnen met voor eigen deur te vegen?

 

Werner De Bus – Brussel

 


 

Promotie voor SodaStreammachine in tv-programma “Voor hetzelfde geld” (geplaatst op facebook van “Voor hetzelfde geld” op 26 maart)

 

In een uitzending van 26/3 hebt u als tip om limonade te maken, duidelijk herkenbaar de SodaStreammachine voorgesteld.

 

Deze machine wordt gemaakt in Ma'ale Adumim, een Israëlische nederzetting op bezet gebied in Palestina. Aan deze machine kleeft zware ellende.

 

Dit past in de eerste plaats helemaal niet in uw programma vermits deze machine ingevoerd wordt als Israëlisch product, wat het helemaal niet is. Door het Associatieverdrag van Israël met de EU moeten geen invoerbelastingen betaald worden en wordt de prijs vervalst.

 

De machine wordt zeer discreet voorgesteld en dit zou bijvoorbeeld kunnen geïnterpreteerd worden alsof dat u wist dat hier een en ander niet klopt.

 

Moet het steeds maar herhaald worden dat internationaal de nederzettingen veroordeeld worden als illegaal en een hinderpaal voor vrede in Palestina?

 

Ma'ale Adumim ligt op een strategische plaats waar Israël de Westelijke Jordaanoever in twee splitst. Daartoe worden huizen afgebroken. Sinds 1967 zijn meer dan 25000 gebouwen afgebroken.

 

En het stopt niet.

 

 

Roos De Fraine

 


 

 

Bestorming in Jeruzalem van de Al-Aqsa moskee door Israëlische soldaten (verstuurd op 18 maart naar de redactie van De Standaard)

 

Hierbij zend ik u een artikel (weliswaar in ’t Engels) over de bestorming van de Al Aqsa moskee en over het kwetsen van Palestijnen door Israëlische soldaten in Jeruzalem: https://www.middleeastmonitor.com/news/middle-east/10333-israelis-storm-al-aqsa-mosque-and-injure-dozens-of-palestinians.

 

In de Nederlandstalige media heb ik hierover (nog) niets gehoord of gezien of gelezen. Mag ik hierover weldra iets vernemen?

 

En zeker ook over de selectieve houding van Amerika en Europa tegenover enerzijds Rusland i.v.m. de Krim en anderzijds Israël i.v.m. de annexatie van Jeruzalem en het negeren van internationaal recht.

 

Waarom laten Amerika en Europa in Israël toe wat zij in Oekraïne grondig afkeuren?

 

In de hoop weldra hierover iets te vernemen, dank ik u, geachte redactie, oprecht bij voorbaat.

 

 

Mark Cornelis, Leuven