Protestactie Stop G4S in Gent en wereldwijd succes in Stop G4S-campagne

 

Protestactie Stop G4S in Gent

 

"Stop G4S in Gent" blaast verzamelen aan het stadhuis van Gent om de gemeenteraadsleden te wijzen op hun verantwoordelijkheid bij hun contracten met G4S, een bedrijf dat de mensenrechten en het internationaal recht schendt.

 

maandag 23 juni, 17.30, Botermarkt Gent (voor het stadhuis)

 

Concreet willen we dat elk een letter vasthoudt om "G4S bewaakt apartheid, G4S weg uit Gent" te spellen. Daarnaast wordt er geflyerd en handtekeningen opgehaald.

 

In april-mei verlengde het stadsbestuur twee van de drie contracten met G4S. Het stadsbestuur beloofde om in de toekomst mededinging naar de contracten toe te laten. Daarmee is onze honger niet gestild. Wij willen op de laatste gemeenteraadszitting voor de zomervakantie duidelijk maken dat we druk zullen blijven uitoefenen om de samenwerking stop te zetten.

 

G4S werkt actief mee aan het bezettings- en apartheidsregime van Israël. G4S schendt op verschillende manieren het internationaal recht en de mensenrechten van de Palestijnen.

G4S levert veiligheidsapparatuur en -diensten voor detentiefaciliteiten in Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever waarin Palestijnse politieke gevangenen –waaronder kinderen- zonder eerlijk proces opgesloten zitten en onderworpen worden aan systematische mishandeling.

G4S levert ook beveiligingsdiensten aan bedrijven en industriële zones in de illegale Israëlische kolonies en aan Israëlische militaire controleposten op de Westelijke Jordaanoever, die onderdeel vormen van de Apartheidsmuur waarvan het tracé illegaal werd verklaard door het Internationaal Hof van Justitie (Adviserende Opinie van 9 juli 2004).

 

Stad Gent heeft het voorbije jaar drie overheidsopdrachten aan dit bedrijf gegund voor een bedrag van ruim 4 miljoen 370 000 euro.

 

De petitie tekenen kan op: http://www.palestinasolidariteit.be/petitie-stop-g4s-gent

Voor meer informatie: http://www.palestinasolidariteit.be/acties/stop-g4s

 

De Stop G4S-campagne wordt ondersteund door: Gents Actieplatform Palestina, Human Rights Centre UGent, Intal Gent, Karibu Wereldkoor, Leuvense Actiegroep Palestina, Links Ecologisch Forum, Middle East and North Africa Research Group UGent, Milieuwerkgroep JNM, Oxfam Wereldwinkels, Palestina Solidariteit, PVDA+, Vredesactie Gent, Vrede vzw, e.a.

 


 

 

Wereldwijd succes in Stop G4S-campagne

 

De Stop G4S-campagne is één van de meest effectieve manieren om solidariteit te tonen met de strijd van de Palestijnse politieke gevangenen, waarvan er meer dan 100 reeds meer dan 55 dagen aan een hongerstaking bezig zijn. 

 

Het Brits bewakingsbedrijf G4S kondigde recent aan dat het het contract met de Israëlische gevangenisdiensten (IPS) niet zou hernieuwen, wanneer dit contract afloopt in 2017.  Deze beslissing komt er als een resultaat van de Palestijns gecoördineerde BDS-campagne dat er reeds voor zorgde dat het bedrijf miljoenen dollars aan contracten verloor.  Ook de Bill Gates Foundation trok haar hele belang van 170 miljoen dollar terug uit het bedrijf.

 

De laatste ontwikkeling van de Stop G4S-campagne deed zich voor in de Verenigde Staten, waar de General Board of Pension and Health Benefits van de United Methodist Church aan de managers de instructie heeft gegeven om de 20 miljard dollar aandelen bij G4S te verkopen.

 

Door samen te werken zijn Palestijnse en internationale solidariteitsgroepen, vakbonden en andere organisaties van over de hele wereld erin geslaagd om het grootste bewakingsbedrijf ter wereld te laten voelen dat medeplichtigheid aan het Israëlische apartheidssysteem ‘not done’ is.

 

Palestijnse organisaties vragen om nog meer druk uit te oefenen op G4S om te verzekeren dat dit bedrijf zich volledig én onmiddellijk terugrekt uit elk contract dat er mede voor zorgt dat Israël het internationaal recht schendt.

 

Daarnaast dienen we blijvend acties te ondernemen in solidariteit met de Palestijnse politieke gevangenen.  We kunnen druk uitoefenen op internationale instituties om te eisen van Israël om een einde maken aan de administratieve detentie en om te stoppen met de pogingen om de hongerstakende gevangenen gedwongen te voeden.   

 

Hoewel G4S zegt dat het in 2017 het contract met de Israëlische gevangenisdiensten niet zal hernieuwen, heeft dit momenteel geen effect op de mensenrechtenschendingen binnenin Israëls gevangenissen.  Daarom moet de campagne tegen G4S blijven doorgaan tot op het moment dat G4S zich volledig terugtrekt uit Israëls apartheidsinfrastructuur.  G4S heeft immers nog geen enkel aspect van hun steun aan Israëls systeem van apartheid, kolonisatie en bezetting effectief stopgezet.

 

We willen al degenen danken die ons reeds gesteund hebben bij de acties tegen G4S en we kijken ernaar uit om u op maandag 23 juni terug te zien!