Persbericht: Stop G4S-campagne vraagt engagementsverklaring van Gent

maandag 26 mei 2014

Om 17.30 komen verschillende sympathisanten van de Stop G4S-campagne samen aan het stadhuis van Gent om de gemeenteraadsleden te wijzen op hun verantwoordelijkheid bij een eventuele verlenging van een overheidsopdracht aan G4S, een bedrijf dat de mensenrechten en het internationaal recht schendt.

G4S is het grootste beveiligingsbedrijf ter wereld en ligt internationaal onder vuur door ondermeer een groot verduisteringsschandaal in Groot-Brittannië, een rechtszaak voor doodslag op een uitgewezen Angolese asielzoeker, beschuldigingen van systematische mishandeling van gevangenen in Zuid-Afrika en rellen in een door G4S beheerd detentiecentrum voor asielzoekers die tot één dode en 77 gewonde asielzoekers leidden.

Daarnaast werkt G4S actief mee aan het bezettings- en apartheidsregime van Israël.  G4S schendt op verschillende manieren het internationaal recht en de mensenrechten van de Palestijnen.  G4S levert veiligheidsapparatuur en -diensten voor detentiefaciliteiten in Israël en de bezette Westelijke Jordaanoever waarin Palestijnse politieke gevangenen –waaronder kinderen- zonder eerlijk proces opgesloten zitten en onderworpen worden aan systematische mishandeling.  G4S levert ook beveiligingsdiensten aan bedrijven en industriële zones in de illegale Israëlische kolonies en aan Israëlische militaire controleposten op de Westelijke Jordaanoever, die onderdeel vormen van de Apartheidsmuur waarvan het tracé illegaal werd verklaard door het Internationaal Hof van Justitie (Adviserende Opinie van 9 juli 2004). 

Stad Gent heeft het voorbije jaar drie overheidsopdrachten aan dit bedrijf gegund voor een bedrag van ruim 4 miljoen 370 000 euro.  De overheidsopdracht voor het ledigen van parkeerautomaten en transport en verwerking van geldtransporten werd op 3 april verlengd.  Tijdens de gemeenteraadszitting van 26/27 mei wordt beslist of ook de tweede overheidsopdracht voor de parkeercontroles met een jaar wordt verlengd.

Het stadsbestuur van Gent is op de hoogte van de misdrijven van G4S en onderzocht de feiten, maar wil nu een onderzoek naar G4S afwachtten dat werd aangekondigd door de Vlaamse overheid.  Een kabinetsmedewerker van burgemeester Termont liet weten dat het om praktische redenen niet haalbaar was om voor de tweede overheidsopdracht een nieuwe gunningsprocedure uit te schrijven, maar dat het stadsbestuur zich in de toekomst wel wil engageren “om de mededinging ten volle te laten spelen in al haar overheidsopdrachten”, waardoor voor elke opdracht meerdere kandidaten kunnen inschrijven.   

De ondertekenaars van de Stop G4S-campagne vinden dat een beslissing om de overheidsopdracht voor parkeercontroles te verlengen gepaard moet gaan met een duidelijke engagementsverklaring om opdrachten aan G4S in de toekomst niet meer te verlengen of te gunnen zolang de schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht door G4S in Israël en de bezette Palestijnse gebieden voortduren.

 

De Stop G4S-campagne wordt ondersteund door: Gents Actieplatform Palestina, Human Rights Centre UGent, Intal Gent, Karibu Wereldkoor, Leuvense Actiegroep Palestina, Links Ecologisch Forum, Middle East and North Africa Research Group UGent, Milieuwerkgroep JNM, Palestina Solidariteit, Vredesactie Gent, Vrede vzw