Persbericht Israelische aanval op Gaza Freedom flotilla

De vzw’s Vlaams Palestina Komitee en Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie Palestijnen vragen aan de Belgische politici om maatregelen te nemen opdat Israël de internationale rechtsregels zou respecteren en de VN resoluties zou uitvoeren: Israël moet behandeld worden als elk ander land !

Israël kaapt op 31 mei een humanitaire vloot met hulpgoederen voor de Gazastrook in internationale wateren en vermoordt 9 vredesactivisten die op een geweldloze manier de blokkade van de Gazastrook wilden doorbreken. Zes passagiers zijn nog steeds in kritieke toestand en een vijftal anderen personen blijven vermist.

De VS terzijde gelaten, want zij steunen al jaren Israël onvoorwaardelijk, reageert de wereldgemeenschap diep geschokt en drukt haar afschuw uit voor deze piraterij en slachting. Maar hierbij blijft het, veel worden maar geen daden.

Hoe kan zoiets gebeuren?

Jaar na jaar overtreedt Israël schaamteloos en straffeloos de internationale wetten en schendt de mensenrechten. Voor ieders ogen besteelt zij dagelijks de Palestijnse bevolking van hun gronden en water, sluit hen op achter de muur, sluit honderden zonder proces of beschuldiging op in gevangenissen en voert buitengerechtelijke executies uit op burgers in binnen- en buitenland. De Israëlische regering wordt dan ook arroganter met de dag. De Israëlische staat denkt dat zij boven de wet staat en gaat daarom elke dag een stukje verder, met meer arrogantie. Daarom dachten ze ook vredesactivisten te mogen vermoorden, en zij hadden hun verhaal over zelfverdediging klaar, Israël heeft toch het recht zich te verdedigen nietwaar. Op dezelfde manier verspreiden zij jarenlang en wereldwijd niet alleen leugens over de geschiedenis van het conflict, maar ook over de dagelijkse feiten.

In plaats van de verantwoordelijken voor het internationaal strafhof te slepen roepen westerse landen op om een “onderzoek in te stellen naar de feiten”. De VS schaamt zich niet om dit door Israël zelf te laten gebeuren. Het is alsof een crimineel zijn eigen criminaliteit mag gaan onderzoeken. Schijnheiliger kan het niet. Waarom moet er een onderzoek komen naar de feiten? Het is overduidelijk dat de piraterij gebeurde in internationale wateren en iedereen weet dat het Israëlische leger de boten aanviel en de burgers neerschoot.

Ondanks dit alles zijn het toch historische dagen voor Palestina. Door de inzet van vredesactivisten werd de grens met Egypte geopend. Waar de EU en onze politici niet in slaagden, slagen de 700 vredesactivisten, waaronder, 5 Belgen, in, helaas ten koste van het leven van 9 burgers die hun verantwoordelijk opnamen.

Alleen onze politici doen blijkbaar nog altijd alsof Israël een ‘normale staat’ is, met westerse waarden en normen! Hoe durven de ministers van Buitenlandse zaken van Frankrijk en Groot-Brittannië voorstellen om de grens van de Gazastrook op zee te controleren en zo politieman te spelen voor Israël?

De ervaring van de laatste maanden leert ons dat Israël er veel geld voor over heeft om journalisten en politici om te kopen om hun mythes te blijven verspreiden.

Waarom sturen onze politici geen NATO schepen mee om Europese schepen te beschermen tegen piraterij?
Waar blijven onze politici als het erop aan komt om maatregelen te nemen als Israël de VN resoluties negeert?
Welke politicus ageert echt tegen de schendingen van de mensenrechten en eist daden in plaats van woorden?
Welke politicus eist van Israël, net zoals van Iran, dat het zijn atoominstallaties openstelt voor internationale controle?
Waarop wachten onze politici om de 4° conventie van Genève toe te passen, namelijk de ondertekenaars –waaronder Israël- te dwingen de conventie toe te passen? Zo staat het in de conventie, niemand past het toe.

De Europese politici hebben de mond vol over mensenrechten, sociale solidariteit, een eerlijke verdeling van de vruchten van de economische groei, het recht op een gezond leefmilieu, enzovoort, terwijl ze ondertussen cadeautjes geven aan een regime dat zowat het tegenovergestelde doet van deze waarden.

De meeste Belgische politici blinken uit in lafheid en hypocrisie, en verschuilen zich achter Europa of achter een eensgezindheid die er zou moeten zijn alvorens ze iets kunnen ondernemen.
In die omstandigheden verliezen de burgers hun geloof in de politiek en wordt de roep om het heft in eigen handen te nemen alsmaar groter.

CODIP/VPK roept de politici die geen smeergeld ontvangen van Israël op om zich kenbaar te maken en de volgende acties te ondersteunen
- wapenembargo van en naar Israël (ook als doorvoer)
- opzegging van de associatieakkoorden met Europa
- afschaffing van de voorkeurtarieven
- opzegging van alle samenwerking tussen NATO en het Israëlisch leger
- inspecties door het Internationaal Atoomagentschap
- instelling van een internationale vredesmacht op de westelijke jordaanoever ter bescherming van de burgerbevolking

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

VPK (Vlaams Palestina Komitee) vzw
Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel 
Tel: +32 (0)2 501 67 49 – Fax: +32 (0)2 511 89 19
vpk@vlaamspalestinakomitee.be en www.vlaamspalestinakomitee.be

CODIP (Centrum voor Ontwikkeling, Documentatie en Informatie) vzw
Ectorstraat 19, 3400 Landen info@codip.be en www.codip.be