PERSBERICHT: De humanitaire coördinator van de Verenigde Naties is bezorgd over de verplaatsing van Palestijnse burgers

Jeruzalem, 11 December 2013, Persbericht van OCHA – United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – occupied Palestinian territory (Bureau van de Verenigde Naties voor de coördinatie van humanitaire aangelegenheden – bezet Palestijns gebied)

Vertaling door Palestina Solidariteit vzw

De humanitaire coördinator van de Verenigde Naties, James W. Rawley, heeft vandaag zijn bezorgdheid geuit over de sloop door de Israëlische autoriteiten van 30 structuren, eigendom van Palestijnen, in de Jordaanvallei gisteren. De sloop heeft geleid tot de verplaatsing van 41 mensen, met inbegrip van 24 kinderen, en nog 20 anderen zijn erdoor getroffen. Gezinnen van zowel vluchtelingen als niet-vluchtelingen werden getroffen. Sommige van de families zijn voor de tweede keer deze maand gevlucht en een aantal donor-gefinancierde structuren bevinden zich onder degene die werden vernietigd.

"Ik ben bezorgd over de vernietiging van Palestijnse structuren in de Jordaanvallei gisteren, wat resulteert in de gedwongen uitzetting, verplaatsing en onteigening van kwetsbare Palestijnen. Dergelijke acties veroorzaken menselijk leed. Ze zijn ook strijdig met het internationale recht", zei dhr. Rawley. "Deze afbraken zijn bijzonder verontrustend, omdat ze gezinnen zonder onderdak achterlaten en hun broodwinning in gevaar brengen, net nu de weersomstandigheden verslechteren. Deze afbraken moeten onmiddellijk worden stopgezet."

Sinds het begin van het jaar werden meer dan 630 structuren, eigendom van Palestijnen, gesloopt in gebied C en Oost-Jeruzalem, wat de gedwongen verplaatsing teweeg gebracht heeft van 1035 Palestijnen, met inbegrip van 526 kinderen. Zeventig procent van de afbraken in gebied C en bijna tachtig procent van de eraan gerelateerde verplaatsingen is gebeurd in gemeenschappen in de Jordaanvallei.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor meer informatie, neem contact op (in het Engels) met: Hayat Abu Saleh, communicatie- en informatieanalist, VN-Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken –

mobiel: +1 54 3311816; E-mail: abusaleh@un.org

OCHAOPT.ORG:

http://ochaopt.us5.listmanage2.com/track/click?u=5a6b19e1cb44562e4e7a92167&id=92e3437683&e=d843b4ee0f