Mag KU Leuven samenwerken met Israëlische wapenbedrijven?

Op 25 februari organiseerden Intal-Leuven en verschillende andere Leuvense organisaties een debat[1] over de samenwerking van de KU Leuven met Israël Aerospace Industries. De reden hiervoor is dat I.A.I. een wapenbedrijf is met een kleine civiele afdeling en men niet blind kan zijn voor hun militaire doelen.

I.A.I. is een Israëlisch staatsbedrijf, dat drones en andere high technische bewakingssystemen produceert die in het verleden (voor bombardementen) maar ook nu gebruikt worden bij de instandhouding van de Israëlische bezetting van Palestijnse gebieden.

Tijdens het debat probeert rector Rik Torfs een verantwoording te geven voor het onderzoek waaraan de KU Leuven deelneemt in samenwerking met met I.A.I. dat nauwe banden heeft met het Israëlisch ministerie van defensie.

“Ik ben geen voorstander van een betere wereld, wel van een vrijere wereld” verklaart Rik Torfs.   Voor rector Torfs primeert de gewetensvrijheid van de onderzoeker. Het debat brengt naar voor dat hierbij niet wordt nagegaan of die onderzoeker alle objectieve contextgegevens heeft of er toegang toe krijgt.

Volgens de rector is er bij dit onderzoek geen haar in de boter en moeten de actievoerders maar op zoek gaan naar een veroordeling bij het Internationaal Strafhof. Terwijl het I.A.I. juist deelneemt aan zaken, zoals de bouw van de Muur, die volgens het Internationaal Gerechtshof (advies van 9 juli 2004) een schending van het internationaal recht is.

Verder beweert Rik Torfs dat de ideologische opvattingen niet mogen bepalen welk onderzoeken er aan de KU Leuven gebeuren. Mario Franssen (Intal) onderstreept dat de bezetting van de Palestijnse gebieden geen mening is, maar een feit, en daarvoor moet de staat Israël niet in vraag gesteld worden.

Bedrijven die in Israël meewerken aan de bezetting, moeten binnen het onderzoeksveld geweerd worden

Volgens Tom Cox van Vredesactie verricht Koen Van Den Abeele, onderzoeker van het project in kwestie, waardevol werk maar met de foute partner.

Vanuit de zaal stelt men dat de burger van de KU Leuven verwacht dat deze een ethiek uitdraagt die de algemene basisrichtlijnen vanuit de Europese Unie overstijgt. Draagt de universiteit als onderzoekscentrum immers ook geen maatschappelijke verantwoordelijkheid in kwesties als Apartheid[2].

Als de EU de Erasmusbeurzen voor Zwitserse studenten bevriest omdat de Zwitsers de bewegingsvrijheid binnen Europa aan banden willen leggen, moet de EU zeker inzien dat bedrijven die in Israël meewerken aan het in stand houden van de bezetting van Palestina, geweerd moeten worden binnen het onderzoeksveld.

De EU zal dus in de toekomst selectiever te werk moeten gaan bij de keuze van haar partners in het nieuwe onderzoekfonds Horizon 2020.

 [2] Torfs zei dat hij in 1974 student Rechten was toen er aan de Leuvense universiteit actie werd gevoerd tegen het lesgeven van het vak “Zuid-Afrikaanse taal en letterkunde” door Spies, een cultureel attaché van de Zuid-Afrikaanse ambassade en dus een officiële vertegenwoordiger van het toenmalige apartheidsregime. Torfs voegde eraan toe dat men Israël niet kon vergelijken met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime van toen.