Lees eens Palestine la trahison européenne Stéphane Hessel en Véronique De Keyser

Stéphane Hessel, Véronique De Keyser, Palestine la trahison européenne, Fayard, Parijs, 2013, 285 p.

Dit boek werd geschreven door de Belgische europolitica Véronique De Keyser en door de voormalige Franse verzetstrijder en diplomaat Stéphane Hessel die op 27 februari 2013 overleed. Deze laatste was ook erevoorzitter van het Russell Tribunal on Palestine.

Dit boek is een aanklacht tegen het gebrek aan politieke moed van Europa. De auteurs willen een openbaar en transparant debat. Ze analyseren een aantal politieke beslissingen van de Europese Unie over de periode 2005-2012. Ze hebben het ook over de mediaslijtage: het publiek en de Europese Unie wennen aan de buitengerechtelijke executies, de Palestijnse politieke gevangenen, de apartheidsmuur, … Alle aandacht gaat naar de Syrische oorlog, wat Israël vrij spel geeft om haar politiek van voldongen feiten verder te zetten. Ook de pro-Israëlische politieke lobbying wordt bloot gelegd, zoals bijvoorbeeld naar aanleiding van de bespreking en goedkeuring op 23 oktober 2013 door het Europees Parlement van het ACAA-akkoord tussen Israël en de Europese Unie. (p. 209-225).

De auteurs stellen aan de kaak dat Europa zich vooral heeft beperkt tot zijn humanitaire rol van financiële hulpverlener aan de Palestijnse Autoriteit en te vaak politiek verzuim heeft gepleegd tegenover de schendingen van het internationaal recht door Israël.

Véroniqe De Keyser verwoordt dit als volgt: “

Ongeacht de hulp, de financiering, de logistieke steun die we aan Palestina hebben geboden, zijn we in onze politieke verantwoordelijkheid tekort geschoten, deze die vanaf 1948 een gelijke behandeling van Palestijnen en Israëli’s behelsde door aan beiden hun veiligheid en rechten te garanderen. Vijfenzestig jaar later is de asymmetrie hallucinerend. Het rookgordijn van een beleid van zogenaamde equidistance (gelijke afstand) ten opzichte van beide partijen heeft geleid tot de uitputting van het Palestijnse volk, beroofd van elke mobiliteit, onderworpen aan een harde bezetting en aan wie men de komst “ten gepaste tijde” van een Staat belooft, zoals men aan anderen de hemel belooft” (p. 283).

 

Soemoed nov-dec 2013

Tweemaandelijkse uitgave van het Nederlands Palestina Komitee

 

Inhoud (zie ook: http://www.palestina-komitee.nl/soemoed/80/557):

 

4          Nelson Mandela's erfenis is strijd !

 

6          Gevan Kelly (Addameer) over het Israëls detentiebeleid

 

11        Hof haalt streep door 'Israëlische nationaliteit'

 

14        BDS: boycot, desinvestment & sancties

 

15        Tekst van BDS-oproep van 9 juli 2005

 

16        BDS voor Palestijnse rechten: 'gelijkwaardige behandeling of niets'!

 

18        Israël en boycot in historisch perspectief

 

24        G4S voelt BDS-druk

 

25        Waarom wij Israëlische universiteiten moeten boycotten

 

27        BDS in Nederland – introductie van DocP

 

28        De mislukking van de EU-politiek in Palestina

 

31        Oproep van de Palestijnse civil society aan de Nederlandse regering

 

35        Waarom willen charitatieve instellingen Israëlische apartheid 'normaliseren'

 

37        Brief 13 hoogleraren over contacten van bedrijven met joodse nederzettingen

 

Palestine Oct-nov-dec 2013

Bulletin de l'Association belgo-palestinienne (ABP)

 

Inhoud (zie ook: http://www.association-belgo-palestinienne.be/publications/palestine-n58/):

 

-        Dossier 20 ans d'Oslo                     (3-10)

-        News du BDS                                   (11)

-        Analyse de la situation à Gaza     (12-15)

-        interview de Mehdi Dehbi              (16-17)