Lees eens

“Made in illegality”

Stop de economische relaties van België met de Israëlische nederzettingen

Het betreft een brochure[1] (16 pagina's) dat op 27 februari werd bekendgemaakt bij de lancering van een campagne door een platform van 22 organisaties waaronder 11 11 11, CNCD, ABVV-FGTB, Broederlijk Delen, CNAPD, FOS, Intal, Vrede, Vredesactie, Pax Chrisiti Vlaanderen, MOC, UPJB, Association Belgo-Palestinienne (ABP) en Palestina Solidariteit. Het vertrekpunt van de brochure is: de Israëlische kolonies zijn illegaal. Er wordt onder andere verwezen naar de conclusies van de Europese Raad van 10 december 2012 over het vredesproces in het Midden-Oosten. Daarna wordt er gesteld dat de bloeiende economie van de kolonies vooral steunt op de roof van de sinds juni 1967 bezette Jordaanvallei en tevens de Palestijnse economie ondermijnt.

De uitbreiding van de kolonies gaat ten koste van de plaatselijke bevolking. Zo wordt het voorbeeld van de kolonie Ma'ale Adumim aangehaald. Voor de bouw van deze kolonie in 1975 heeft Israël 3000 hectare land onteigend in de zone waar de bedoeïenen van de Jahalinstam woonden. In 1994 gaf de civiele administratie van het leger het bevel om tientallen families van de Jahalinstam te verjagen. In Mishor Adumim, de industriezone van deze kolonie, is de grootste fabriek gevestigd van het bedrijf Sodastream, bekend voor zijn toestellen om gashoudende frisdranken te maken.

Er zijn ook een aantal Europese bedrijven die aan de kolonisatiepolitiek deelnemen, zoals de bank Dexia waarvan de Belgische staat hoofdaandeelhouder is en die via zijn filiaal Dexia Israël leningen toekent aan een aantal Israëlische kolonies.

Volgens het rapport van François Dubuisson, professor internationaal recht aan de Université Libre de Bruxelles, moeten de Europese lidstaten alle economische relaties met Israëlische instellingen verbreken indien die relaties bijdragen tot de instandhouding of de erkenning van de illegale situatie van de bezetting.

Een van de eisen van het platform “Made in illegality” is dat België de invoer van producten uit de Israëlische kolonies moet verbieden. De Belgische regering moet bovendien de kolonies uitsluiten uit de bilaterale akkoorden en samenwerking met Israël. Er bestaat trouwens een precedent: de regelgeving van 20 oktober 2010 van het Europees Parlement en de Raad verbood de invoer van illegaal kaphout en afgeleide producten uit Congo, Indonesië en Kameroen. Een andere ies is dat onze regering de Belgische bedrijven moet ontraden om in de Israëlische kolonies te investeren of er commerciële relaties mee te onderhouden.

Ten slotte bevat de brochure een interessante lijst van studies of informatiebronnen, zoals:

François Dubuisson, Les obligations internationales des Etats membres de l'Union européenne et de ses Etats membres concernant les relations économiques avec les colonies israéliennes, Centre de droit international, CNCD, 11 11 11, FIDH, Rapport , februari 2014, 78 pagina's. (http://www.madeinillegality.org/IMG/pdf/fr-etude-dubuisson-madeinillegality.pdf).

François Dubuisson, The international obligations of the European Union and its Member States with regard to economic relations with Israeli settlements (met een voorwoord van John Dugard), 71 pagina's.

http://www.madeinillegality.org/IMG/pdf/en-report-dubuisson-madeinillegality.pdf

Nederlandse samenvatting: De internationale verplichtingen van de Europese Unie en haar lidstaten betreffende de economische relaties met de Israëlische nederzettingen, 12 pagina's. Lees ook:  http://www.madeinillegality.org/juridische-studie?lang=fr  en

Katarzyna Lemanska, Les relations entre la Belgique et l'économie de l'occupation israélienne, studie, 2014.

Who Profits, Made in Israel: agricultural export from occupied territories, juni 2012.

(http://www.whoprofits.org/Agricultural%20Export_Flash%20Report).

 

 

Soemoed jan-febr 2014

Tweemaandelijkse uitgave van het Nederlands Palestina Komitee[1]

Inhoud (zie ook:http://www.palestina-komitee.nl/soemoed):

2 redactioneel: Het Rode Kruis en Israël

4 Palestijnen klem in Syrië: verstoken van hulp, geteisterd door honger (Ali Abunimah)

7 In Syrië zijn er vele Yarmoeks (Chris Guness, woordvoerder van UNRWA)

11 Nabloes, de stad van zeep (Jonathan Brown)

13 Heeft de BDS-campagne een omslagpunt bereikt ? (Omar Barghouti)

15 ECCP: in Europa campagne voeren voor de rechten van de Palestijnen (Aneta Jerska)

18 De stand van zaken rond Palestina: de analyse van zes specialisten (Norman Finkelstein & Mouin Rabbani, Jon Elmer, Adam Hanieh, Alain Gresh, Sam Bahour)

22 Laat u niet afleiden door de discussie over één of twee staten - er is iets veel ernstiger aan de hand: met Amerikaanse steun breidt Israël zijn grondgebied stelselmatig uit (Noam Chomski)

25 Washingtons militaire steun aan Israël – over schijnvrede en echte oorlog (Chase Madar)

30 Boek Goliath: life and loathing in Greater Israel (interview met auteur Max Blumenthal)

 

 

Palestine nr. 59 jan-febr-maart 2014

Bulletin de l'Association Belgo-Palestinienne (ABP)

Inhoud (zie ook: http://www.association-belgo-palestinienne.be/category/publications/):

 • Edito: Hommages et hypocrisie (2)
 • Madiba: Cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait (4)
 • D'un Boycott à l'autre: à quand le seuil critique pour le mouvement BDS (6-7)
 • A la recherche d'un modèle de lutte contre l'apartheid en Israël/Palestine (8-9)
 • Nouveaux paradigmes pour israêl et la Palestine (10-11)
 • Violence des colons: l'nstitutionalisation de l'impunité (12-13)
 • violence des colons: l'armée, les agents de sécurité privés et les milices des colons: l'union sacrée contre les Palestiniens (14-15
 • Vins des colonies en Belgique (16)
 • Décris-ravage: un projet documentaire consacré à la question de palestine d'Adeline Rosenstein (17)
 • Eye on Palestine (18)
 • Livres & film (19)
 • Route 60 (20)

 

Proefnummer te verkrijgen bij ABP, Handelskaai 9 te 1000 Brussel 02-223 07 56 of abp.eccp@skynet.be

 

 

 [1]    Abonnement: € 35 te storten op NL 21 ING 0002 0474 09 t.n.v Stichting Palestina Publikaties, Amsterdam.[1]   De brochure kan je downloaden (http://www.madeinillegality.org/IMG/pdf/nl-brochure-made_in_illegality.pdf ) of bestellen bij 11 11 11 (Rudy.demeyer@11.be).

     Op vrijdag 28 maart (13u-16u30) organiseert het platform “Made in illegality” een studienamiddag “Israëlische nederzettingen, een struikelblok voor de vrede” in de Congreszaal van het federaal parlement, Leuvenseweg 21 te Brussel: inschrijven uiterlijk op 25 maart bij Rudy.demeyer@11.be