Israel gaat een beetje minder hard wurgen (zeggen ze)

De aangekondigde versoepeling van de blokkade van Gaza is totaal onvoldoende. De blokkade is illegaal, de grenzen moeten geopend worden voor alle verkeer. Onze regering heeft genoeg middelen om Israël onder druk te zetten. De burgerbevolking moet reageren als de regeringen falen. 

Vorig weekend kondigde de Israëlische regering aan dat zij de blokkade van de Gazastrook "versoepelt". Zij zou de huidige lijst van 114 toegelaten producten (lijst die maandelijks veranderde) vervangen door een lijst van verboden goederen. Er zouden ook meer vrachtwagens (niet allemaal) doorgelaten worden, in plaats van de willekeur van vandaag. Sommige Vlaamse kranten schrijven al: "De internationale gemeenschap juicht de beslissing toe". Dat zou Israël natuurlijk graag willen.

We lazen bij geen enkel van deze berichten dat die versoepeling van de blokkade enkel gaat over de producten die langs de grensposten passeren. De zeeblokkade blijft ongewijzigd: de Israëlische marine zal ook in de toekomst humanitaire schepen blijven enteren. Er wordt ook niets gezegd over de uitvoer van producten uit Gaza. Nu mag men enkel af en toe bloemen en aardbeien uitvoeren, niets anders.

Israël deed al vaak beloftes die achteraf nooit gehonoreerd werden -wij denken dan aan de “Oslo akkoorden” die een 20 mijl visserszone beloofden en aan het “Agreement on Movement and Access” over Gaza dat nooit werd toegepast. Toch zijn wij een beetje opgelucht dat er toch IETS beweegt. Israël houdt onmiskenbaar rekening met de internationale druk die de laatste weken ontstaan is.

Deze "toegeving" van Israël is echter totaal onvoldoende. Het lijkt op de toegeving van een bruut die een beetje minder hard wil wurgen. Israël heeft namelijk helemaal geen recht om een blokkade op te leggen aan een gebied dat het controleert. Alleen de VN kan dat. Deze blokkade, de wurging van de Palestijnse economie, is dus ook in "versoepelde vorm" illegaal. Chris Gunness, woordvoerder van de VN vluchtelingenorganisatie UNWRA, verklaarde vorige week: "all we need to do is get the Israelis to stop this illegal blockade". Israël heeft volgens de vierde Geneefse Conventie de PLICHT om te zorgen voor zieken, kinderen, zwangere vrouwen en moeders van jonge kinderen. Bovendien mag het niemand straffen voor fouten waar men niet persoonlijk schuldig aan is. Een collectieve bestraffing zoals deze blokkade is niet alleen onmenselijk, ze is misdadig, ook als ze een beetje versoepeld wordt. Alle ondertekenaars van deze conventie, ook België, moeten waken over de toepassing ervan. De blokkade moet dus volledig opgeheven worden, de grenzen moeten geopend worden, goederen moeten vrij in- én uitgevoerd kunnen worden. Als er een wapenembargo nodig is, moet dit van toepassing zijn op beide partijen.

Vandaag zien we de Verenigde Staten al applaudisseren bij de belofte van Israël. In het verleden speelden de Europese regeringen, inclusief België, al vlug mee in zulke show. Nochtans laat Israël zich slechts tot de orde roepen -dwingen- door internationale druk. Dat leerden we andermaal uit de recente gebeurtenissen.

Daarom vragen wij aan onze politici om een duidelijke boodschap en méér druk op Israël:

  • stop alle wapentrafiek van en naar Israël
  • stop alle samenwerking tussen de NAVO en Israël
  • pas de associatieakkoorden met Israël toe: geen handelsvoordelen zolang de humanitaire rechten niet gerespecteerd worden
  • eis de toepassing van het internationaal recht, een onafhankelijk onderzoek en bestraffing van  de overtreders
  • eis herstelbetalingen aan onschuldige slachtoffers
  • eis de 100% opheffing van de blokkade van Gaza

The Elders, een groep van ex-presidenten en Nobelprijswinnaars rond Nelson Mandela, verklaarde eind mei “De behandeling van de mensen in Gaza is een van de grootste schendingen van de mensenrechten, de blokkade is niet enkel illegaal, ze is bovendien contraproductief omdat ze onaanvaardbaar lijden veroorzaakt die extremisten versterkt en gematigde krachten ondermijnt”

Indien onze regeringen tekort schieten, dan moeten wij, de civiele bevolking, zelf acties ondernemen met een essentiële en onmiskenbare politieke boodschap.

Stephane Hessel, Frans diplomaat, overlevende van de holocaust en mede-auteur van de universele verklaring van de rechten van de mens, verklaarde vorige week over Gaza: Global Citizens Must Respond Where Governments Have Failed
De Zweedse vakbonden zijn daarmee gestart, De Noorse en de Zuid-Afrikaans volgden hun voorbeeld. Zij staken de behandeling van goederen van en naar Israël alvast van 23 tot 25 juni.

Palestina Solidariteit roept alle Belgen op om Israël en de eigen regeringen op een creatieve manier onder druk te zetten. In het bijzonder de Belgische vakbonden kunnen het voorbeeld volgen van hun Zweedse, Noorse en Zuid-Afrikaanse collega’s.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Palestina Solidariteit vzw
Vierwindenstraat 60, 1080 Brussel
Tel: +32 (0)2 501 67 49 – Fax: +32 (0)2 511 89 19
Palestina Solidariteit is de samensmelting van CODIP (Centrum voor Documentatie en Informatie over Palestina) en VPK (Vlaams Palestina Komitee).