Goed nieuws: Campagne Stop G4S boekt succes

Overwinningen in de BDS/BOYCOTT CAMPAGNE tegen G4S SECURITY

Van: BDS Zuid Afrika<alerts@bdssouthafrica.com>

Bill Gates en de Bill & Melinda Gates Stichting hebben ALLE eigendommen die geplaatst waren in de G4S Security verkocht, ter waarde van 1,9 Miljard Rands ($184 miljoen) . G4S beheert en verzorgt de uitrusting van de Israëlische centra van bewaring en foltering en van gevangenissen voor Palestijnse politieke gevangenen, onder wie meer dan 200 Palestijnse kinderen onder de leeftijd van 18 jaar. Click hier voor het USA Bloomberg nieuws artikel.

Vorige week werd gemeld dat de Bill Gates Stichting haar aandelen in G4S “afgebouwd” had. Het is nu bevestigd dat de Stichting zich TOTAAL heeft ontdaan van haar banden met G4S. Wij scharen ons achter allen die vrede en rechtvaardigheid hoog in het vaandel dragen en prijzen Bill Gates (@BillGates), Melinda Gates (@MelindaGates), en de Bill & Melinda Gates Foundation (@GatesFoundation) omdat ze aan de juiste kant van de geschiedenis staan door niet langer te investeren in G4S. In de jaren 80 betekende het desinvesteren in firma’s die betrokken waren bij de Zuid-Afrikaanse Apartheid dat men aan de goede kant van de geschiedenis stond. Vandaag betekent het desinvesteren in firma’s die medeplichtig zijn aan de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen dat men aan de juiste kant van de geschiedenis staat. De “boycott, divestment and sanctions” (BDS) campagne poogt Israël, en de internationale bedrijven die zaken doen met Israël  aansprakelijk te stellen ten aanzicht van de internationale wetgeving.

De desinvestering van G4S door Bill Gates, medeoprichter van Microsoft en één van de rijkste mensen ter wereld, is het gevolg van een internationale BDS campagne, aangevoerd door Palestina. Die campagne drong er in het openbaar bij Bill Gates en de Bill & Melinda Gates Stichting op aan een einde te maken aan de investeringen in G4S security en dit vanwege de betrokkenheid van deze firma in Israëlische centra van hechtenis en foltering voor Palestijnse gevangenen. Eerder dit jaar, op de internationale dag van solidariteit met Palestijnse politieke gevangenen, voerden de Palestijnse solidariteit en BDS- activisten protestacties bij de hoofdzetels van de Bill Gates Stichting in verscheidene hoofdsteden, waaronder Johannesburg, Londen, en de V.S.

 

OVERWINNINGEN VAN DE BDS/BOYCOTT CAMPAGNE TEGEN G4S SECURITY

 

 

In 2007 werd met G4S Security een contract afgesloten om Israëlische gevangenissen en foltercentra te bevoorraden en te onderhouden. G4S verzorgt eveneens de installatie van en de diensten aan Israëlische checkpoints en illegale “alleen-voor-Joden” nederzettingen in de bezette Palestijnse West Bank. In 2012, naar aanleiding van deze medeplichtigheid aan schendingen van de mensenrechten in Israël, riepen Palestijnse gevangenen en organisaties die gevangenen ondersteunen op tot een internationale BDS boycot van G4S, een boycot die deel zou uitmaken van de globale Boycott, Divestment & Sanctions (BDS) campagne tegen Israël. G4S zal een prijs moeten betalen, onder meer qua reputatie, voor haar medeplichtigheid aan en profiteren van Israëls onderdrukking van de Palestijnen.

Hieronder zijn enkele van de overwinningen - wereldwijd – van de BDS campagne tegen G4S te vinden.

- In november 2010 beëindigde het rehabilitatie- en onderzoekscentrum voor slachtoffers van foltering (RCT) in Denemarken haar contract met G4S. Pat Nissen van RCT zei over de beslissing van RCT: “Als bedrijf helpt G4S het vergemakkelijken van folteringen.”

- In oktober 2011 kreeg de Edinburgh University Student Association (EUSA), via haar studentenraad, er met een overweldigende meerderheid de motie door om het contract met G4S te blokkeren uit protest tegen de betrokkenheid van G4S in de "Israëlische Apartheid".

- In januari 2012 beëindigde Amnesty International in Denemarken haar contract met G4S nadat zij voordien getracht hadden om het beleid van G4S te beïnvloeden. De commentaar van de secretaris van Amnesty International, Lars Normann Jørgensen, luidde: “Wij weigeren nog met G4S te werken omdat de globale activiteiten van de firma de vereisten van Amnesty International in relatie met mensenrechten niet naleeft.”

- In april 2012 weigerde de Europese Unie haar contract (dienstcontract nr. 118611-2012) met G4S te hernieuwen nadat leden van het Europees Parlement en organisaties voor mensenrechten (waaronder Including Jews for Justice for Palestinians [JJFP] en Jews for Boycotting Israeli Goods [JBIG]) hun bezorgdheid hadden uitgesproken over de rol die G4S speelt in Israël in de overtreding van de internationale wetgeving.

- In juli 2012 meldde de algemene directeur van de Danish Church Aid (DCA) dat zijn organisatie het contract met G4S niet zou hernieuwen vanwege de aanhoudende activiteiten van de firma in de Israëlische illegale “alleen-voor-Joden nederzettingen”.

- In Augustus 2012 beëindigde de Deense Merkur Bank haar contract met G4S. Haar woordvoerder, Karl Johnsen, zei dat de bank het contact geannuleerd had “vanwege de betrokkenheid van G4S bij de Israëlische bezetting van Palestina.”

- In september 2012 liet de Britse energie maatschappij, Good Energy, G4S vallen en zei hierbij dat “commentaar van klanten” één van de redenen was voor deze beslissing.

- In oktober 2012 maakte de speciale verslaggever voor mensenrechten van de Verenigde Naties een buitengewone opmerking aan het adres van G4S als zijnde één van de internationale bedrijven die geboycot horen te worden voor hun betrokkenheid bij Israël. In een communiqué zei de speciale V.N. verslaggever, Richard Falk: “Mijn belangrijkste aanbeveling is dat de bedrijven die in mijn rapport aangewezen worden – evenals de vele andere bedrijven die profiteren van het Israëlische zakenleven in de nederzettingen – dienen geboycot te worden".

- In november 2012 schreven meer dan 20 Noorse organisaties, vakbonden en Ngo’s, waaronder Amnesty International, Norwegian People's Aid en the Young Men's Christian Association (YMCA) een open brief aan G4S, waarin zij de firma opriepen om zich terug te trekken uit Israël.

- In december 2012 weigerden twee Nederlandse liefdadigheidsorganisaties nog verdere schenkingen van G4S te ontvangen nadat zij hoorden over de rol van de firma in de gevangenissen in Israël en meer bepaald het gevangen houden van Palestijnse kinderen.

- Eveneens in december 2012 stemde de Universiteit van Oslo ervoor haar G4S contract te beëindigen omwille van de steun van G4S aan de "Israëlische Apartheid".

- In januari 2013 werd G4S door openbare organisaties van de burgermaatschappij genomineerd voor de prijs van de Public Eye, namelijk "de prijs voor ’s werelds slechtste bedrijf" wegens de rol die G4S in Israël speelt in de illegale centra van hechtenis en voor foltering.

- Op 5 juni 2013 lanceerde Avaaz.org, de globale site voor het ondertekenen van petities, werkzaam in meer dan 190 landen, een online petitie tegen G4S (net voor de Algemene Jaarvergadering van G4S). Binnen 24 uur kreeg de petitie meer dan 12 000 handtekeningen.

- Op 6 juni 2013 organiseerden activisten een piket en sit-in voor het gebouw in Londen waar de G4S haar AGM hield. Deze actie vertoonde opvallend veel gelijkenis met de protesten in de jaren 80 tegen bedrijven die banden hadden met Zuid-Afrika.

- Op 20 september 2013 keurde de East London Teachers Association (ELTA) in het Verenigd Koninkrijk een motie goed die G4S veroordeelde voor medeplichtigheid aan het Israëlische gevangenissysteem, voornamelijk de "onwettige detentie en foltering [van Palestijnen]". De ELTA omschreef de betrokkenheid van G4S als "diepgaand onethisch".

- Op 1 oktober 2013 beëindigde de Noorse vakbond, Industri Energi, haar contract met G4S als een "daad van solidariteit" met de Palestijnen.

- Op 2 oktober 2013 stelde de Grand Mufti en Imam van Jeruzalem een officiële verordening tegen G4S op en riep Saoedi Arabië op haar G4S Hajj contract te annuleren.

- Op 6 oktober 2013 riep de grootste vakbondsfederatie van Zuid Afrika, COSATU, de Zuid-Afrikaanse regering op om al haar contracten met G4S te beëindigen. In een sterke verklaring zei COSATU: "Het is zorgelijk dat G4S (een Brits-Deense privé beveiligingsfirma die diensten en materiaal levert aan Israëlische gevangenissen, Israëlische checkpoints, de Israëlische Apartheismuur en de Israëlische politie) nu benaderd is geweest door onze regering om geld te slaan uit onze belastingbetalers met als doel de controversiële handelingen en activiteiten te financieren in de Apartheidsstaat Israël."

- Op 11oktober 2013 riep Dave Prentis, de Secretaris Generaal van één van de grootste Britse vakbonden, UNISON, G4S op om zich terug te trekken uit Israël. In een directe brief aan G4S schreef Prentis: "Ik begrijp dat uw [G4S] activiteiten in Israël slechts voor één procent deel uitmaken van de winst van G4S. Ik ben nochtans van mening dat de goede naam die de firma riskeert door deze activiteiten, heel wat meer schade zal lijden (dan de winst groot is) ".

- Op 21 oktober 2013 was de Dutch Green Left Party (DGLP = Groen Links) één van de eerste politieke partijen die haar contract met G4S beëindigde. Het partijbureau van Groen Links beschouwde de samenwerking met G4S als "in conflict zijnde met haar politieke principes". Dit werd meegedeeld aan G4S.

- Op 27 oktober 2013 werd G4S vanuit het historische Robben Eiland in Zuid-Afrika door BDS Zuid-Afrika met de vinger gewezen in haar pleidooi tijdens de "Bevrijd Marwan Barghouti en alle Palestijnse Politieke Gevangenen" campagne-lancering in aanwezigheid van o.a. Ahmed Kathrada.

- Op 31 oktober 2013 werd de Universiteit van Bergen de tweede Noorse universiteit die G4S boycotte. Het is van betekenis dat G4S de laagste offerte op het gebied van veiligheid indiende. De Noorse universiteit benadrukte echter dat de potentiële schade die de Universiteit zou lijden ongeveer 2,5 miljoen NOK (R4,1 miljoen rands/ $400 000 dollar) zou bedragen mochten zij ervoor kiezen hun veiligheidscontract toe te kennen aan G4S. Dit alles als gevolg van de betrokkenheid van G4S in Israëls illegale detentiefaciliteiten, centra voor marteling en van het opsluiten van Palestijnse politieke gevangenen.

- Op 6 november 2013 beëindigde het Trauma Centrum in Cape Town haar contract met G4S vanwege de rol van G4S in het Israëlisch gevangenzetten van Palestijnen.

- In december 2013 beëindigde Abvakabo, een 350 000 leden tellende vakbond in Nederland, haar relatie met G4S.

- In januari 2014 stemde een studentenvereniging van de Universiteit van Kent in het zuidoosten van Engeland voor het stopzetten van het contract van de universiteit met G4S, na een publiek protest tegen de rol van G4S in de mensenrechtenschendingen in Palestina.

- Op 2 juni 2014 stemde een “waakhond” gefinancierd door de Britse regering, de National Contact Point (NCP), ermee in een officieel onderzoek in te stellen naar de activiteiten van G4S in Israël en in de bezette Palestijnse gebieden. De NCP zetelt in het UK Department for Business en is verantwoordelijk voor het garanderen van de OECD normen voor het gedrag van multinationals.

- Op 3 juni 2014 daalde de waarde van G4S met 1.6% op de FTSE100 ten gevolge van een mededeling dat een “waakhond”, gefinancierd door het Britse gouvernement, bij G4S een onderzoek zou instellen betreffende haar activiteiten in Israël en in de Palestijnse gebieden.

- Op 4 juni 2014 schreven bekende personaliteiten een open brief aan de directie van G4S om de firma op te roepen haar contracten met Israël te beëindigen. De bedoeling was dat dit schrijven zou samenvallen met de algemene jaarvergadering van G4S .Die brief begon zo: "Nu de directie van G4S en haar aandeelhouders zich voorbereiden voor hun deelname aan de algemene jaarvergadering van G4S op donderdag, doen wij een beroep op de G4S-directie en haar aandeelhouders om een einde te stellen aan de deelname van het bedrijf aan de brutale bezetting die Israël uitoefent". Enkele van de ondertekenaars waren de Aartsbisschop van Zuid-Afrika Desmond Tutu; de voormalige Robben Eiland-gevangene Ahmed Kathrada; de schrijfster Alice Walker; de taalkundige, filosoof en auteur Noam Chomsky; de auteur en activiste Angela Davis; de dichter, kunstschilder en voormalig Zuid-Afrikaanse politiek gevangene Breyten Breytenbach; de actrice Miriam Margolyes; de auteur John Berger en de regisseur Ken Loach.

- Op 5 juni 2014 werden er in Londen protestacties gehouden voor het gebouw waar de G4S Security haar jaarlijkse aandeelhoudersvergadering hield. Bovendien wisten sommige activisten hun weg te vinden tot in de vergaderzaal waar zij eveneens protesteerden tegen de betrokkenheid van de firma in Israël. De protesten, zowel binnen als buiten, doen ons denken aan de verstoring van aandeelhoudersvergaderingen in de jaren 80 om te protesteren tegen bedrijven die betrokken waren bij de Zuid-Afrikaanse Apartheid. Ten tijde van het Apartheidsregime in Zuid-Afrika waren bedrijven zoals G4S het mikpunt van de protesteerders en werden ze geboycot. Vandaag is er een gelijkaardige internationale isolatie van Israël door de boycott, divestment and sanctions (BDS) campagne gaande tegen Israël.

- Op 6 juni 2014 berichtte de Financial Mail dat G4S van plan is zich binnen de 3 jaar terug te trekken uit Israël. Mensenrechtenactivisten begroetten dit nieuws met enige voorzichtigheid. Zij legden er de nadruk op dat de campagne en de druk op het bedrijf moeten doorgaan tot haar contracten met Israël onmiddellijk en volledig worden stopgezet.

 

Sluit u aan bij ons en doe een beroep op plaatselijke bedrijven, restaurants, winkels, vastgoedeigenaars, universiteiten, en andere entiteiten om G4S te laten vallen.

Klik hier voor een voorbeeld van een brief die u kunt downloaden, aanpassen en versturen aan bedrijven en andere entiteiten. Vergeet niet om uw successen, hoe klein ook, aan ons mee te delen.

Klik hier voor stickers, brochures, posters, ontwerpen voor t-shirts en ander campagne materiaal dat u kunt downloaden en gebruiken.

Bent u een bedrijf of een andere entiteit die overweegt uw contract met G4S op te zeggen, dan beantwoorden wij graag elke vraag die u voor ons mocht hebben. Laat ons ook weten als u een bedrijf of organisatie kent die hun contract met G4S al beëindigd heeft.