GAZA BROCHURE

Wanneer in de zomer van 2014 de bommen vallen op Gaza, dringt zich eens te meer een mengeling van emoties op. Het zal toch weer niet waar zijn, het zal toch niet nog erger worden, het zal toch wel ophouden...? Met als overheersend gevoel dat van totale machteloosheid, gecombineerd met groeiende woede en weerzin. Dat scenario doet zich geregeld voor, veel te geregeld. Maar nu wordt, alweer, een rode lijn overschreden. Met het platbombarderen van een stad en aangrenzende regio, een voorschoot groot: Gaza dus. De grootste openluchtgevangenis ter wereld, in een gebied niet groter dan Groot-Antwerpen. En waarvan de bewoners maar zichzelf moeten bewaken. Echter de bewakers kunnen even goed niet naar buiten, terwijl men buiten de gevangenismuren verwonderd is dat zij zichzelf dan maar organiseren, bewapening inbegrepen. Het vernietigend geweld, de oplopende dodentol én de onzinnige ‘verklaringen’ die daarover worden afgelegd zijn ditmaal zo waanzinnig dat ik, naast deelname aan een protestactie, besluit de gebeurtenissen te memoreren. Gebaseerd op wat de media ons leren, gecombineerd met eigen mening en bedenkingen zoals die op het moment zelf opwellen uit de draaikolk van de dag. Een soort dagboek dus, maar net iets meer dan dat. Temeer daar op hetzelfde ogenblik, in het jaar waarin het begin van de Eerste Wereldoorlog wordt herdacht, ook in Europa opnieuw een conflict uit de hand dreigt te lopen: in Oekraïne. Verschillen zijn al even opvallend als gelijkenissen. Maar beide zorgen ze wel voor een contrasterende achtergrond.