Editoriaal: Palestina en het Europese verraad

Een recent boek van Stéphane Hessel en Véronique De Keyser is getiteld “Palestine, la trahison européenne” (Palestina, het Europese verraad).

De Israëlische blokkade van de Gazastrook heeft tot een humanitaire noodsituatie geleid: 80 procent van de bevolking is afhankelijk van de humanitaire hulp, de werkloosheid is tot 34,50 procent gestegen, de voedselonzekerheid loopt op tot 57 procent (cijfers van de VN-organsatie OCHA: Office for the Coordination of Humanitair Affairs). De visserijzone wordt er door Israël beperkt tot drie mijl in plaats van de in de Oslo-akkoorden overeengekomen twintig mijl. Bij gebrek aan benzine voor de elektriciteitscentrale zijn er dagelijkse stroomonderbrekingen. Het grondwater is voor negentig procent ondrinkbaar door verontreiniging. Volgens de UNO zal er tegen 2020 in de Gazastrook geen drinkbaar water meer voorhanden zijn. Negentig miljoen liter onbehandeld afvalwater komt in de zee terecht. Op vlak van de gezondheid is er een gebrek aan voorraad van zevenentwintig essentiële medicamenten terwijl er zestien slechts in beperkte mate beschikbaar zijn. Bouwmateriaal, gas en sommigen voedselproducten mogen de Gazastrook nog steeds niet binnen. Het personenverkeer aan de grensovergang is beperkt tot handelaars, zieken en bedienden van internationale organisaties, maar ook voor deze personen zijn weigeringen schering en inslag.

De Europese Unie is daaraan medeplichtig door er niet tegen op te treden.

En dan is er nog de militaire samenwerking tussen de Europese Unie en Israël. De Israëlische wapenbedrijven Elbit, Israel Aerospace Industries (IAI) en Rafael hebben van de Europese Unie geld ontvangen voor wetenschappelijk onderzoek. Elbit neemt deel aan verschillende projecten die gefinancierd worden door het onderzoeksprogramma van de Europese Unie. Dit programma heeft een budget van 53 miljard euro. In het kader van het Europese onderzoeksprogramma FP7 werkt de Belgische universiteit KU Leuven samen met het Israëlisch wapenbedrijf Israel Aerospace Industries (IAI). Dit bedrijf is een van de grootste leveranciers van onbemande vliegtuigjes, de zogenaamde drones of Heron-UAV-systemen (UAV staat voor Unmanned Aerial vehicles) die werden ingezet bij aanvallen tegen burgers in de Gazastrook tijdens de bloedige Israëlische militaire operatie “gegoten lood” eind 2008, begin 2009. Europese ambtenaren beweren dat alle projecten civiel van aard zijn en geen militaire dimensie vertonen. De Ierse journalist David Cronin antwoordt hierop: “Dit is pure misleiding om te voorkomen dat Europese burgers zich keren tegen het aanwenden van belastinggelden ten behoeve van de Israëlische wapenindustrie. Het is onmogelijk te voorkomen dat uitvindingen die het resultaat zijn van onderzoek met subsidies van de EU, niet ook toegepast worden bij het ontwikkelen van nieuwe wapens. Niettemin zijn daartoe regels opgesteld. In het verleden is de EU echter meerdere malen bereid gebleken de eigen regels te schenden om zo Israël tegemoet te kunnen komen.” (in “Europa en Palestina”, Nederlands Palestina Komitee, 2012, p. 40). Palestina Solidariteit en een aantal andere organisaties zoals Vrede, Vredesactie en Intal eisen daarom een militair embargo tegen Israël en het stopzetten van elke samenwerking met de Israëlische militaire en beveiligingsindustrie.

We wensen onze lezers een gelukkig en strijdbaar 2014 en nodigen hen uit op onze nieuwjaarsreceptie van donderdagavond 23 januari om 18 u op het secretariaat.

 

De redactie                                                                                        Brussel, 8 januari 2014