De USA kan niet langer bemiddelaar zijn in het Midden-Oosten

Vorige week werd één ding duidelijk: als het van Israël en van de Verenigde Staten van Amerika afhangt, dan komt er nooit een rechtvaardige vrede in het Midden-Oosten.
In de praktijk is Israël nooit gestopt met het bouwen op de Westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem. Dit  is een manifeste overtreding van het internationaal humanitair recht, artikel 49 van de 4° conventie van Genève zegt letterlijk: “De bezettende Mogendheid mag niet overgaan tot overbrenging van een gedeelte van haar eigen burgerbevolking naar het door haar bezette gebied.”

Israël overtreedt daarmee niet alleen het internationaal humanitair recht, maar eveneens het internationaal volkerenrecht en de resoluties die in de Verenigde Naties hierover gestemd werden. De vele oproepen van de Algemene vergadering van de VN: resoluties 2252, 2253, 2254, 2443, 2452, 2546, 2628, 2727, 32/91C, 38/79 , enzovoort, maar eveneens de -afdwingbare- resoluties van de Veiligheidsraad van de VN: resoluties 242, 252, 338, 446, 452 en recentelijk nog resoluties 1397 en 1515 eisen allemaal hetzelfde: Israël moet zich terugtrekken uit de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golan, en er moet een Palestijnse staat komen naast Israël.

Alle leden van de VN móeten de resoluties respecteren én ervoor zorgen dat de andere leden ze eveneens respecteren.
Dat Israël de VN resoluties niet respecteert zal niemand verwonderen, maar dat Israël daarvoor níet uit de VN wordt gezet is wel verwonderlijk.
Dat de USA vorige week besloten heeft om niet langer de stopzetting van de nederzettingen in bezet gebied te eisen, is dus een ontkenning van zijn plicht als lid van de VN, en is bovendien het signaal dat de USA niet langer zal streven naar een oplossing volgens humanitair en internationaal recht.

Europa moet dus in actie schieten. Alle leden van de EU zijn immers lid van de VN, en dus verplicht om de resoluties van de VN te doen respecteren.
Europa heeft nog een greintje geloofwaardigheid als bemiddelaar, nu de USA alle krediet verloren heeft.
Europa moet Israël dwingen om de VN resoluties toe te passen. Europa kán dat.