IN DE KIJKER: NEVE GORDON en KHULOOD BADAWI

 

Op 26 april jl. organiseerde Palestina Solidariteit in Brussel een conferentie “Palestijn in Israël: ongewenst burger?” met als sprekers de Israëlische hoogleraar Neve Gordon en de Palestijnse politica Khulood Badawi uit Nazareth.

 

NEVE GORDON is geboren op 15 juni 1965 en is docent politieke wetenschappen aan de Ben-Gurion Universiteit van de Negev (Naqab) in Beersheba (Bir al-Saba).

 

Op de conferentie van 26 april had hij het over de ideologie van het etno-nationalisme (eigen volk eerst), het streven naar en het opdringen van de meerderheid van een etnische groep. Dit vertaalt zich in Israël door de verjoodsing van het land. Sinds 1948 zijn er 600 nieuwe joodse nederzettingen en geen enkele nieuwe Palestijnse nederzetting, ondanks het feit dat de Palestijnse bevolking nu elf maal groter is dan in 1948. De ruimtelijke segregatie van twee volkeren wordt nog eens bevestigd door de Israëlische scheidingsmuur op het grondgebied van het sinds juni 1967 bezette Palestijnse Westelijke Jordaanoever.

 

Maar ook in Israël is er discriminatie, onder andere in het onderwijs. Er bestaat een joods onderwijssysteem naast een Arabisch (Palestijns) onderwijssysteem. Op twee miljoen leerlingen in Israël zijn er minder dan 750 Palestijnse en minder dan 750 Joodse leerlingen die in gemengde Joods-Arabische scholen les volgen. De meeste leerlingen van beide onderwijsnetten hebben dus geen gelegenheid om elkaar te ontmoeten, elkaar beter leren te kennen en aldus de racistische vooroordelen over elkaar te herkennen en te ontkrachten. Om deze etnische segregatie in het onderwijs te doorbreken heeft Gordon in 2006 de multiculturele en interactieve school Hagar voor Gelijkheid opgericht waar joodse en Palestijnse kinderen samen eten, spelen, films bekijken, picknicken, ...

 

In 1995 schreef hij een artikel over het folteren van Palestijnen in Israëlische gevangenissen[1]. In 2008 schreef hij een boek over de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden[2]. In 2012 schreef hij een artikel over het Prawer plan dat door de Israëlische regering in september 2011 werd goedgekeurd en dat dreigt te resulteren in de vernieling van 35 niet erkende Bedoeïnendorpen en de gedwongen verhuis van 30 000 bedoeïenen[3].

 

Zijn meest ophefmakende bijdrage is een vrije tribune in de Amerikaanse krant Los Angeles Times van 20 augustus 2009 waarin Gordon oproept tot boycot van Israël. In deze opiniebijdrage schrijft hij:

Gedurende 30 jaar is het aantal joodse kolonisten in de bezette gebieden aanzienlijk gestegen. De mythe van het verenigde Jeruzalem leidde tot een stad waar segregatie en apartheid heersen, waar Palestijnen niet als burgers worden beschouwd en waar hen de gemeentelijke basisdiensten worden ontzegd.”

 

Hij voegt eraan toe dat het Israëlische vredeskamp in de loop van de jaren verzwakt is terwijl de Israëlische politieke partijen altijd maar rechtser worden. En hij besluit:

Om de huidige apartheidsevolutie in Israël te stoppen is een massale internationale druk vereist.(…) De vraag waarbij ik de slaap laat is hoe ik kan voorkomen dat mijn twee kinderen, alsook deze van mijn Palestijnse buren, zullen opgroeien in een apartheidssysteem. De boycot is de enige manier om Israël van zijn waanzin te redden”.

 

De reacties lieten niet op zich wachten. De leiders van de joodse gemeenschap van Los Angeles dreigden toen de Israëlische Ben-Gurionuniversiteit hun financiële steun te ontzeggen als Neve Gordon niet aan de deur van deze Israëlische universiteit werd gezegd. De Ben-Gurion University ging daar toen niet op in, omwille van de academische vrijheid[4].

 

Een andere spreekster op de conferentie van 26 april was de activiste KHULOOD BADAWI[5] uit Nazareth. In 1948 ontvluchtte haar familie het Palestijnse dorp Safuri dat toen door de zionistische milities gebombardeerd werd, en vestigde zich in al-Safrari nabij Nazareth. In de jaren negentig werd ze actief in de Palestijnse studentenorganisatie Arab Student Council aan de universiteit van Haïfa en in de politieke organisatie Hadash[6] (Democratisch Front voor Vrede en Gelijkheid). Ze is in Israël op een leidinggevend niveau betrokken bij verschillende joods-Palestijnse organisaties die sensibiliseren over de Palestijnse realiteit aan beide zijden van de Groene lijn van juni 1967. Ze is tevens actief als politica in Nazareth.

 

Op de conferentie zei ze dat de Palestijnse minderheid (20%) in het Israëlische Parlement ondervertegenwoordigd is (slechts 10 zetels op 120). Daarbij komt nog dat bij onderhandelingen over een regeringscoalitie de Palestijnse partijen systematisch uitgesloten worden. Bovendien werd de kiesdrempel onlangs verhoogd, zodat de Palestijnen vrezen geen verkozenen meer te hebben. Ze sprak over de restricties die de Israëlische Palestijnen moeten ondergaan: geen recht op terugkeer naar het dorp waaruit ze in 1948 gevlucht zijn, gedwongen verplaatsing van Bedoeïnen (Prawer plan), verbod om in Israël te blijven als ze met een Palestijn uit de bezette gebieden trouwen, geen bouwvergunningen, ... Het is duidelijk dat Israël geen rekening wil houden met de demografische groei van de Palestijnse bevolking omdat dit het “joods karakter” van Israël stoort of bedreigt.

 

In verband met de politieke actualiteit verheugt ze zich over de verzoening tussen de twee grote politieke partijen Fatah en Hamas in de Palestijnse bezette gebieden. Ze pleit ook voor meer druk op Israël vanuit Europa en de internationale gemeenschap.

 

 

 

 


[1]             Neve Gordon, Torture, Human Rights, Medical Ethics and the case of Israel, Zed Books, New York, 1995.

[2]             Neve Gordon, Israel's Occupation, University of California Press, Berkeley CA, 2008

[3]             Neve Gordon, Algorithm of expropriation: plan to uproot 30 000 Bedouin,.4.4.2012, + 972 blog, http://972mag.com/algorithm-of-expropriation-the-plan-to-uproot-30000-bedouin/40202/

[4]    Lees ook: “Spreken over Israëlische apartheid is niet vanzelfsprekendhttp://www.palestinasolidariteit.be/content/spreken-over-isra%C3%ABlische-apartheid-niet-vanzelfsprekend

[5]    http://www.youtube.com/watch?v=V31rr49BV3Y (AIC-filmpje over Khulood Badawi).