Bezoek Palestina… Nu het nog kan

Op 2 juni voerde Palestina Solidariteit actie in enkele Belgische steden. Drie verschillende kaarten van Palestina werden met afwasbare verf op de trottoirs gespoten. Het doel? Voorbijgangers bewustmaken van de geleidelijke verdwijning van historisch Palestina.

De kaart van hoe de Palestijnse gebieden er vandaag uitzien is er eentje die maar uiterst zelden opduikt. Misschien is het te confronterend en worden krantenlezers en televisiekijkers hier maar beter niet mee lastiggevallen.

Ze spreekt nochtans boekdelen. Vóór 1948 besloeg Palestina, toen een Brits mandaatgebied, het volledige grondgebied van het huidige Israël, de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook. Na het ontstaan van de staat Israël bleef hier nog maar 22 procent van over, oftewel de gebieden die we nu kennen als de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook.

Landroof

Voor de Palestijnen kwam er geen einde aan de systematische landroof. Sinds de Zesdaagse Oorlog van 1967 voert Israël een intensieve nederzettingenpolitiek in wat overblijft van historisch Palestina, met concentraties van kolonisten in Gaza, sinds 2005 ontruimd, in de West Bank, waar het doorgaat tot op de dag van vandaag, en in Oost-Jeruzalem.

Deze nederzettingen op het grondgebied dat ooit de onafhankelijke Palestijnse staat moet worden, zijn een flagrante schending van het internationaal recht. De internationale gemeenschap erkent dit ook ondubbelzinnig als dusdanig. Desondanks gaat Israël hier onverminderd mee voort. De bedoeling is om op het terrein voldongen feiten te creëren, met ondertussen honderdduizenden Israëlische staatsburgers in deze illegale kolonies. Hoe meer kolonisten op de Westelijke Jordaanoever, hoe moeilijker het wordt om op dit gebied een leefbare Palestijnse staat te stichten.

Muur

Hoogtepunt in deze illegale politiek is de bouw sinds 2003 van de apartheidsmuur tussen Israël en de Westelijke Jordaanoever. Officieel dient die voor meer veiligheid, maar eigenlijk gaat het hier om een ordinaire annexatiemuur, aangezien de muur de internationaal erkende grenzen (van vóór 1967) niet volgt. De muur snijdt diep in Palestijns grondgebied, waardoor dit territorium de facto aan de staat Israël wordt toegevoegd, en maakt het leven voor heel veel Palestijnen in het gebied onhoudbaar.

Vandaag blijft er van historisch Palestina nog maar twaalf procent van het oorspronkelijke grondgebied over. Wie Palestina wil bezoeken, zal dus snel moeten zijn.

Bewustmaking

Daarom is het hoog tijd dat mensen hierover bewustgemaakt worden, onder andere door het bekendmaken van het steeds kleiner wordende grondgebied van Palestina. Op 2 juni werden drie verschillende kaarten van historisch Palestina met afwasbare verf op de trottoirs gespoten op 150 plaatsen in verschillende Belgische steden. Eén kaart van vóór 1948, eentje van na 1948 en een laatste van de huidige situatie in Palestina. Deze visuele voorstelling van het lot van de Palestijnen moest voorbijgangers met de neus op de feiten drukken.

De campagne werd een succes! De ‘spuiters’, die al eerder tekeningen op voetpaden aanbrachten, zeggen dat ze nog nooit zo hard zijn toegejuicht tijdens hun werk. Bij de vele organisaties die de campagne ondersteunden en die de affiche duidelijk zichtbaar ophingen – waaronder 11.11.11, Broederlijk Delen, ABVV,… – liepen geregeld mensen binnen om voor zichzelf een kopie van de affiche te vragen.

Enkel internationale druk kan Israël ertoe brengen de internationale rechtsregels te respecteren, te stoppen met de illegale kolonisatiepolitiek en eindelijk werk te maken van duurzame vrede. Het beïnvloeden van de publieke opinie is hiertoe een eerste stap.

Inleefreis

Palestina Solidariteit organiseert elk jaar inleefreizen naar Palestina/Israël. Iedereen krijgt er de kans te leren over het dagelijks leven van de Palestijnen, met illegale nederzettingen, militair geweld, de annexatiemuur, checkpoints, vernieling van huizen, enzovoort.

G. Peeters