Actuele notities

 

-       Europese Palestina-comités (ECCP) eisen opschorting Associatieverdrag

-       De verjoodsing van geannexeer Oost-Jeruzalem gaat gewoon verder

-       Inwoners van Wadi Fukin in verzet tegen uitbreiding van Israëlische kolonie

-       Het bedrijf SodaStraem trekt zich terug uit kolonie op de bezette Westbank

-       Israël boos op Zweden die Palestijnse staat erkent

-       Russell Tribunaal: David Sheen getuigt over anti-Arabisch racisme in Israël

-       Palestijnen mogen niet op Israëlische bussen

-       Israël vernielt Belgisch project op de bezette Westelijke Jordaanoever

-       Belgische handelsmissie naar Israël opgeschort

-       Palestijnse kinderen hebben het zwaar te verduren op de bezette Westbank

-       Israëlische exodus naar Berlijn?

-       NSA medeplichtig met Israëlische misdaden

-       Toneelstuk “Zomervakantie in Gaza”

-       Ook dit nog

 

Europese Palestina-comités (ECCP) eisen opschorting Associatieakkoor

Op 3 november hebben een tiental militanten van de European Coordination of Commitees and Associations for Palestine (ECCP) een brief overhandigd aan Christian Berger, directeur voor het Midden-Oosten bij de European External Action Service. In deze brief eisen ze de opschorting van het Associatieakkoord tussen de Europese Unie en Israël. Ze baseren zich op artikel 2 van dit akkoord dat voorziet in de opschorting als de mensenrechten niet in acht genomen worden. De directeur vindt de opschorting niet opportuun omdat hierdoor het vredesproces in het gedrang zou komen. Hij zei dat het opvolgingscomité van dit akkoord in december samenkomt om de situatie te bespreken. De vertegenwoordigers brachten in dat het vredesproces bijna een kwart eeuw aan de gang is zonder dat er aan de bezetting en de uitbreiding van de kolonies in de Westbank een einde komt en dat Europa niet geaarzeld heeft om het associatieakkoord met Sri Lanka op te zeggen.

Door het associatieakkoord met de Europese Unie krijgt Israël sinds 1 juni 2000 verschillende economische, industriële en sociale voordelen (zie http://eeas.europa.eu/delegations/israel/documents/eu_israel/asso_agree_en.pdf en

http://eeas.europa.eu/delegations/israel/eu_israel/political_relations/agreements/index_en.htm) en ontvangt het politieke steun om de Westelijke Jordaanoever te blijven bezetten. Meer dan 300 Europese ngo's, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties hebben de brief van ECCP ondertekend ragen de EU om dit associatieakkoord op te schorten. Jij kan ook aan de EU vragen om dit associatieakkoord op te schorten via volgende link  http://freepalestine.eu/be-vl/ .

 

De verjoodsing van geannexeerd Oost-Jeruzalem gaat gewoon verder

 

Op 27 oktober (De Morgen, 29.10.2014, p. 14) kondigde de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu de versnelde bouw aan van 1060 nieuwe woningen voor joodse bewoners in twee wijken van Oost-Jeruzalem, namelijk Har Homa en Ramat Shlomo. Intussen heeft Jordanië aangekondigd een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad te zullen aanvragen. (Metro, 29.10.2014, p. 5).

In de nacht van 30 september kwamen in Silwan een honderdtal kolonisten onder bescherming van Israëlische soldaten bezit nemen van 32 appartementen in 9 panden (Courrier international, 16.10.2014, p. 14, klik ook op de volgende link: http://www.courrierinternational.com/article/2014/10/17/pendant-ce-temps-les-colons-font-la-loi). Nu wappert er een Israëlische vlag op de gebouwen. (Le Monde, 29.10.2014, p. 3). De Israëlische organisaties Elad (waarvan Nobelprijswinnaar Elie Wiesel aan het hoofd staat), Ataret Cohanim en Israel Land Fund komen er openlijk voor uit dat ze Oost-Jerusalem willen “verjoodsen”. In de Verenigde Staten zamelen ze geld in onder andere bij een fictieve vennootschap, Kendall Finances. Om de huizen van Palestijnen te kopen doen ze een beroep op stromannen die voor hen soms het vijfvoudige van de normale koopwaarde betalen. Bovendien belooft de organisatie Elad 500 shekels (= + € 100) per dag aan elke Israëli die zich in Oost-Jeruzalem komt vestigen. (La Croix, 29.10.2014, p. 8).

Israël is aldus de afgelopen jaren druk bezig om nieuwe feiten op de grond te creëren die rechtstreeks indruisen tegen een tweestatenoplossing. Volgens de Palestijnse historicus Elias Sanbar zijn de kolonies het “vergif van de vrede” (La Libre Belgique, 13.2.2014, p. 16). Nog in augustus besliste de Israëlische regering om 400 ha Palestijnse grond op de bezette Westelijke Jordaanoever in te palmen. (De Morgen, 2.9.2014, p. 7http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/2023350/2014/09/01/Israel-annexeert-400-hectare-grond-op-de-Westelijke-Jordaanoever.dhtml).

Op donderdag 4 september heeft de Israëlische overheid een aanbesteding uitgeschreven voor 283 woningen ter uitbreiding van de kolonie van Elkana in het noordwesten van de Westelijke Jordaanoever. (Le Soir, 7.9.2014, p, 18). De opeenvolgende Israëlische regeringen hebben nooit nagelaten om de kolonies in en rond Oost-Jeruzalem aan te moedigen, zoals de kolonies Gilo en Pisgat Ze’ev.

 

Inwoners van Wadi Fukin in verzet tegen uitbreiding van Israëlische kolonie

In september besliste de Israëlische overheid dat de joodse kolonie Betar Illit op de heuvelflank boven het Palestijnse dorp mag worden uitgebreid. Sindsdien protesteren boze boeren en jongeren elke vrijdag tegen deze uitbreidingsplannen. Activisten van de volkscomités planten mee olijfboompjes op de betwiste grond en jongeren schilderen de Palestijnse vlag op de rotsige heuvel. Maar hun vreedzaam protest stuit telkens op traangas van de Israëlische soldaten. Op stenen gooien staat, oplopend volgens leeftijd, tot 20 jaar gevangenis en gearresteerde betogers dreigen ook hun werkvergunning te verliezen. Bovendien ervaren de bewoners voortdurend pesterijen van de kolonisten die hun afvalwater naar de plantages van de boeren laten stromen, zodat de olijfbomen en druivelaars eraan kapot gaan. (De Tijd, 3.10.2014, p. 11 en http://www.tijd.be/politiek_economie/internationaal_midden_oosten/Wereld_laat_Palestijnen_in_de_steek.9551703-3143.art). Verleden jaar wilden de bewoners van Wadi Fukin een kleuterschool bouwen, maar  de bouwwerken werden door de Israëlische overheid stilgelegd. Als reactie besloten de dorpsbewoners om Israëlische producten te boycotten.

 

Sinds 1948 werden op de Westelijke Jordaanoever 800 hectare grond in beslag genomen. Israël verbiedt de bewoners om te bouwen en controleert de waterbronnen. Het komt er allemaal op neer om de Palestijnse bewoners weg te pesten. (Le Monde, 9.9.2014, p. 4).

 

Het bedrijf SodaStraem trekt zich terug uit kolonie op de bezette Westbank

Het Israëlische bedrijf SodaStream dat toestellen produceert om dranken bruisend te maken, sluit zijn belangrijkste fabriek in de kolonie Ma'ale Adumin op de Westelijke Jordaanoever. (De Morgen en Le Soir van 31.10.2014). Het bedrijf zegt dat de sluiting niets te maken heeft met de oproepen tot boycot tegen SodaStream. De actrice Scarlett Johansson die in een reclamefilmpje voor het Israëlische bedrijf optreedt (http://mondoweiss.net/2014/01/johansson-sodastream-palestinians), stopte als Oxfam-ambassadrice omdat Oxfam een campagne tegen de Israëlische kolonies voert.

 

Israël boos op Zweden die Palestijnse staat erkent

Op 30 oktober heeft de Zweedse regering per decreet Palestina als soevereine staat erkend. De Palestijnse president Mahmoud Abbas is opgetogen en riep de andere Europese landen op om het Zweedse voorbeeld te volgen. Het Britse Lagerhuis en de Ierse Senaat vroegen dit najaar hun regeringen dezelfde stap te zetten. (De Morgen, 31.4.2014, p. 16). De Palestijnse staat werd al erkend door minstens 112 landen waaronder 7 lidstaten van de Europese Unie: Bulgarije, Cyprus, Hongarije, Malta, Polen, Roemenië en de Tsjechische republiek. België wil een Europese beslissing. Daar de Europese Unie op dit vlak verdeeld is, zal België geen initiatief nemen. (Le Soir, 31.10.2014, p. 14).

De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Avigdor Lieberman noemde het  Zweedse initiatief “een miserabele beslissing die de extremisten versterkt”. (De Standaard, 31.10.2014, p. 22). Lieberman riep de Israëlische ambassadeur uit Stockholm terug om “onze boosheid te uiten”. (Le Soir, 31.10.2014, p. 14)

 

.Russell Tribunaal: David Sheen getuigt over anti-Arabisch racisme in Israël

David Sheen, Israeli, was een van de getuigen op het Russell Tribunal, op 24 september in Brussel. Zijn getuigenis is de moeite waard, omdat het aangeeft hoezeer het anti-Arabische racisme al gewoon is geworden in Israël.

Beginnend met de uitspraken van een paar extremistische rabbijnen, die het doden van ‘goyim’ (niet-joden) heilig verklaren, is het doden en verdrijven van Palestijnen gemeengoed geworden binnen de joodse bevolking van Israël. 95% daarvan vond de aanval op Gaza gerechtvaardigd, slechts 3% vond die aanval ‘disproportioneel’. De Israëlische regering doet niets aan het bestrijden van dit racisme, in tegendeel. Parlementsleden (de Knesset) worden niet gecorrigeerd wanneer ze verregaande ophitsende opmerkingen maken. De conclusie van de jury van het Tribunaal is dan ook dat Israël zich schuldig maakt aan ophitsing tot genocide.

David Sheen houdt zich ook intensief bezig met het groeiende racisme tegen in Israël verblijvende Afrikanen.

Bron: Weblog van Anja Meulenbelt (6 oktober 2014): Anti-Arabisch racisme in Israël http://www.anjameulenbelt.nl/weblog/2014/10/06/anti-arabisch-racisme-in-israel/#more-109083

 

Palestijnen mogen niet op Israëlische bussen

De in Israël werkende Palestijnen kunnen voortaan niet meer dezelfde bussen nemen als de Israëlische kolonisten om terug te keren naar de Westelijke Jordaanoever. Honderden Palestijnen met een arbeidsvergunning gaan elke dag in Israël voornamelijk op bouwwerven werken. De Palestijnen zullen zich moeten melden aan een controlepost, waardoor ze niet meer de bussen kunnen nemen waarmee de kolonisten van de grote steden in Israël naar de kolonies rijden. De kolonisten eisen de maatregel al jaren. Ze verwijzen naar “het onrespectvolle gedrag van Palestijnen ten opzichte van Israëlische vrouwen”. (Metro, 27.10.2014, p, 4).

 

Israël vernielt Belgisch project op de bezette Westelijke Jordaanoever

Op 29 september heeft Israël in het dorp Khirbet al Tawil op de bezette Westelijke Jordaanoever een elektriciteitsnetwerk met de grond gelijk gemaakt. Het Israëlische leger zette bulldozers in om zeventig elektriciteitspalen en 4,5 kilometer elektriciteitsdraad te verwoesten. De schade wordt geschat op € 55 500. De lokale autoriteiten hebben geprobeerd nieuwe palen te plaatsen, maar  Israëlische soldaten grepen meteen in en dwongen de Palestijnen de aftocht te blazen. Daar dit project gefinancierd wordt door de Belgische technische Coöperatie (BTC), heeft de Belgische minister van Buitenlandse Zaken de Israëlische ambassadeur in Brussel op het matje geroepen om meer uitleg over de sloop te vragen. (De Standaard, 2.10.2014, p. 2-3).  

                                                                                                                        

Belgische handelsmissie naar Israël opgeschort

Op 26 september hebben de Vlaamse, Brusselse en Waalse exportagentschappen besloten hun gezamenlijke handelsmissie van december op te schorten. Politieke overwegingen zouden niet hebben meegespeeld, ondanks het feit dat de missie deze zomer fel onder vuur van de PvdA en van Ecolo lag. De PvdA was met een petitie gestart die toen ruim tienduizend handtekeningen telde. Een andere missie naar Israël volgend jaar zou wel doorgaan. (De Standaard, 1.10.2014, p. 10).

 

Palestijnse kinderen hebben het zwaar te verduren op de bezette Westbank

Dit jaar werden op de Westelijke Jordaanoever 11 Palestijnse kinderen en jongeren gedood, tien door Israëlische soldaten en één door een Israëlische kolonist (Der Spiegel, 6.10.2014, p. 104).

De wereld van de Palestijnse kinderen op de Westbank wordt beheerst door chekcpoints, controles, uitgaansverbod, nachtelijke huiszoekingen en arrestaties.

Volgens de Palestijnse ngo Addameer bevonden zich begin september 201 Palestijnse kinderen (waaronder 23 onder de 16 jaar) in Israëlische gevangenissen.

Sinds 2011 maakt de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem de publieke opinie attent op de zware schendingen van de rechten van de gearresteerde Palestijnse minderjarigen, zoals de arrestatie op 9 juli 2013 van de vijfjarige Wadi' Maswadeh (http://worldinstruggle.blogspot.be/2013/07/occupied-palestine-zionist-army-arrests.html). Ook de VN-organisatie UNICEF maakt gewag (rapport van juni 2013) van zware overtredingen van het Verdrag inzake de rechten van het Kind: mishandelingen bij de arrestatie en in het detentiecentrum. Sinds 2000 verzamelt de Israëlische ngo Breaking the Silence getuigenissen van Israëlische soldaten tijdens of na hun legerdienst in de bezette Palestijnse gebieden. Deze oud soldaten getuigen vaak over geweld en wangedrag bij arrestaties van Palestijnse kinderen.

Het Israëlische leger op de Westelijke Jordaanoever arresteert steeds meer minderjarige Palestijnen zoals de veertienjarige Mahmud Bassim Ghanim in Jaabad, een dorp nabij de stad Jenin in het noorden van de Westbank. Op één maand tijd werd hij tweemaal aangehouden. Bij de eerste arrestatie begin juni bleef hij vier dagen opgesloten. De tweede keer werd hij geslagen en de volgende dag na zijn verhoor naar huis teruggebracht. Zijn vader vertelt dat zijn zoon sindsdien veranderd is. Hij brengt veel tijd alleen door. Wanneer de familie aan tafel zit om te eten, neemt hij zijn bord en zet zich in de keuken. Meestal gaat hij bij zijn grootouders slapen. Als hij thuis slaapt, hoort zijn moeder hem wenen in zijn slaap. Mahmud omarmt haar niet meer zoals vroeger. (Der Spiegel, 6.10.2014, p. 102-104, http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-129568363.html ). Lees ook: Lien Santermans, Palestijnse minderjarigen mishandeld in Israëlische gevangenissen. (http://www.mo.be/nieuws/palestijnse-minderjarigen-ondergaan-mishandeling-isra-lische-gevangenissen).

 

Israëlische exodus naar Berlijn?

Heel wat Israëli's hebben een Europees paspoort aangevraagd dat ze nodig zouden kunnen hebben ingeval de situatie in Israël verslechtert. Volgens een opiniepeiling van de Israëlische TV-zender Channel 2 zouden 30% Israëli's wel iets voelen om te emigreren. Dit heeft onder andere te maken met de levensduurte. Sinds 5 jaar stagneren de lonen maar stijgen de vastgoedprijzen.

Op zijn facebook liet de Israëliër Naor Narkis weten dat hij naar Berlijn verhuisd was omdat de consumptieprijzen er veel lager zijn. Zo toonde hij op zijn Facebook-pagina een pudding die in Berlijn vijfmaal goedkoper is dan in Israël. Ondertussen kreeg hij al doodsbedreigingen (de Standaard, 21.10.2014, p. 19). De oproep van Narkis raakte heel gevoelige snaren. De Israëlische minister van Financiën Yaïr Lapid zei dat deze “antizionisten onze waarden verloochenen” (Le Soir, 16.10.2014, p. 14). Wie joden oproept om weg te trekken uit Israël wordt beschouwd als een verrader. Berlijn wordt in Israël nog steeds gezien als de hoofdstad van de nazi's waar in 1942 beslist werd het joodse volk te vernietigen. Deze emigratiebeweging kreeg de naam “Olim le Berlin” (op naar Berlijn).

 

NSA medeplichtig met de Israëlische misdaden

NSA (National Security Agency), de veiligheidsorganisatie van de Amerikaanse overheid, heeft informatie bezorgd aan de Israëlische inlichtingendiensten. Deze informatie wordt bekomen door een internationaal afluisternetwerk waarbij Palestijnse burgers systematisch worden bespioneerd binnen en buiten de bezette Palestijnse gebieden. (Afrique Asie, oktober 2014, p. 7).

Maar binnen de Israëlische inlichtingendienst begint het nu ook te rammelen. Zo hebben 43 veteranen van de Unit 8200 een open brief geschreven waarin ze weigeren nog deel te nemen aan operaties tegen Palestijnen. De Unit 8200 is een elite-eenheid die communicatie onderschept en analyseert. De 43 briefschrijvers willen niet langer meewerken aan missies tegen Palestijnen. Vooral het feit dat hun werk “onschuldige mensen raakt die niets te maken hebben met enige militaire activiteiten” stoot hen tegen de borst. (De Morgen, 13.9.2014, p. 19). Aan het personeel van de Unit 8200 wordt ook gevraagd om alle schadelijke details over het privéleven, waaronder de seksuele geaardheid, de erfelijke ziektes, de echtelijke ontrouw en de financiële problemen, te melden, die eventueel als chantagemiddel kunnen aangewend worden. (Zie http://www.standaard.be/cnt/dmf20140912_01264199?_section=60553568&utm_source=standaard&utm_medium=newsletter&utm_campaign=middagmail&M_BT=69816318895&adh_i=123efc1dc44aec2957e4fecb7c1b3ba1 en http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,l-4570256,00.html ).

 

Toneelstuk “Zomervakantie in Gaza”

In het kader van Zuiddag waren 12 jongeren (10 jongens en 2 meisjes) van Theatre Day Productions, een theatergezelschap uit Gaza, op 15 oktober te gast met het toneelstuk “Zomervakantie in Gaza” bij de compagnie Tartaren in Leuven. Het stuk vertelt het verhaal van twee broers die tijdens de Gazaoorlog onder een stuk puin liggen en met elkaar praten over een ballon die ze al dan niet moeten loslaten. De ballon staat symbool voor de dood. Via dit toneelstuk helpen die jongeren in Gaza elkaar om hun gevoelens te uiten. Naast het brengen van toneelstukken voor kinderen in de Gazastrook geven ze ook nog workshops aan jongeren.

Met het geld van Zuiddag zal Theatre Day Productions (een partnerorganisatie van Broederlijk Delen) extra producties op poten zetten, nog meer scholen in Gaza bezoeken en tewerkstelling bieden aan jongeren in een regio waar jobs schaars zijn. (De Morgen, 17.10.2014, p. 14).

 

Ook dit nog

-       Op 8 november werd de 22-jarige Palestijn Kheir Hamdane te Kafr Kana (in het noorden van Israël) door Israëlische soldaten in de rug doodgeschoten. (Le Monde, 12.11.2014, p. 3 en http://www.itele.fr/monde/video/israel-colere-et-tensions-apres-la-mort-dun-arabe-israelien-abattu-par-la-police-99922 en      https://www.youtube.com/watch?v=ZPlOPgp7424&feature=youtu.be ).

-       In het weekend van 1 november werden in Oost-Jeruzalem 23 Palestijnen gearresteerd door de Israëlische politie. De protesten situeren zich vooral in Silwan en Issawiya en in het vluchtelingenkamp Shuafat. (La Libre Belgique, 4.11.2014, p. 21). Sinds juli 2014 werden in Jeruzalem meer dan 1000 Palestijnen gearresteerd. (Le Soir, 6.11.2014, p. 16). De Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu wil niet van zijn ingeslagen pad afwijken: “We zijn verwikkeld in een lange strijd om Jeruzalem. Ik twijfel er niet aan dat we zullen winnen.” (De Standaard, 6.11.2014, p. 17). Enkele dagen later zei hij: “Al de Arabieren die binnen Israël voor een Palestijnse staat betogen, nodig ik uit om naar deze staat te verhuizen.” (Le Monde, 12.11.2014, p. 3).

-       Het Israëlische parlement heeft een wet goedgekeurd waardoor het de facto onmogelijk wordt om sommige Palestijnse gevangenen vrij te laten in het kader van politieke akkoorden of uitwisseling van gevangenen (Métro, 5.11.2014, p. 6).

-       Op 4 november heeft de Palestijnse nationale autoriteit aangekondigd dat ze in november een resolutie bij de VN-Veiligheidsraad zal indienen om een kalender voor het beëindigen van de bezetting te laten goedkeuren. (Métro, 5.11.2014, p. 6).

-       Naar aanleiding van haar bezoek van 7 november aan Israël en de bezette Palestijnse gebieden verklaarde de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Buitenlandse Zaken, Federica Mogherini, in een interview met de Franse krant Le Monde (5.10.2014, p. 3): “Ik zou gelukkig zijn als er tijdens mijn mandaat een Palestijnse staat wordt opgericht”. (De Morgen, 5.11.2014, p. 19 en http://www.demorgen.be/buitenland/europa-wil-snel-eigen-staat-voor-palestijnen-a2112052/).

-       Belgisch kamerlid Dirk Van der Maelen (SP.a) heeft een resolutie neergelegd voor de erkenning van Palestina als onafhankelijke staat. Van der Maelen gaat hiermee, in navolging van onder meer Zweden, nadrukkelijk op zoek naar een onderhandelde tweestatenoplossing.

-       Begin november keurde een ministerieel comité in Israël een plan goed om 500 bijkomende huizen te bouwen voor Joodse kolonisten in Oost-Jeruzalem (De Standaard, 5.11.2014, p. 15).

-       De bestorming van het schip Mavi Marmara op 31 mei 2010 in de internationale wateren door de Israëlische marine is mogelijk een oorlogsmisdaad, maar niet ernstig genoeg voor een zaak bij het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. Dat heeft ICC-aanklager Fatou Bensouda gezegd. Het schip maakte deel uit van het hulpkonvooi “Gaza Freedom Flotilla”. Bij de raid van het Israëlische leger kwamen negen Turkse burgers om het leven. (Metro 7.11.2014, p 7).

-       Volgens een rapport van Amnesty International heeft Israël oorlogsmisdaden begaan tijdens de vijftig dagen durende Gazaoorlog. In het rapport staat dat Israël een “harteloze onverschilligheid” toonde in aanvallen op gezinswoningen in het dichtbevolkte Palestijnse gebied. (Metro, 6.11.2014, p. 6).

-       De nieuwe techniek van het Israëlische leger om de bewoners van de bezette Palestijnse gebieden onder controle te houden is het gebruik van 'skunk'. Eerst worden de ruiten van de huizen stuk geschoten met traangasgranaten en vervolgens laten soldaten een tankwagen met 'skunk' oprukken. Skunk is een soort vloeistof (rioolwater gemengd met chemicaliën)  die naar rotte eieren ruikt en wel twee maanden lang blijft hangen. Het stinkend goedje wordt met een straal de huizen binnen gespoten. De Israëlische soldaten hopen aldus dat de ouders hun betogende kinderen de volgende keer zullen binnenhouden (Het Belang van Limburg, 5.10.2014, p. 14).

-       Tijdens de eerste zes maanden van 2014 is het aantal Israëlische kolonisten op de bezette Westelijke Jordaanoever (Oost-Jeruzalem niet meegerekend) met 7500 aangegroeid. Dit is een stijging van 2 percent. Het aantal kolonisten is gestegen van 374.469 naar 382.031 kolonisten.  Deze stijging is meer dan het dubbele van de gemiddelde jaarlijkse groei van de Israëlische bevolking. (Le Soir 17.9.2014, p. 14).

-       Volgens Sabri Saïdam, oud adviseur van de Palestijnse president Mahmoud Abbas, willen de Israëliërs “een maximum van onze gronden inpalmen en zich ontdoen van de niet strategische steden zonder waterreserves noch landbouwgrond”. (Le Monde, 20.9.2014, p. 5).

-       Joodse Chilenen hebben klacht ingediend tegen de voetbalploeg Palestino die samengesteld is uit Palestijnse Chilenen. De spelers van deze club droegen een trui met een afbeelding van de landkaart van Palestina. Daarop verbood de Chileense voetbalfederatie het dragen van de trui en werd de club veroordeeld tot het betalen van een boete van 15 000 $ (11 800€). In Chili wonen 150 000 à 400 000 Palestijnse vluchtelingen. (Le Monde, 29.10.2014, p. 11).

-       De Palestijnse voetbalploeg Bnei Sakhnin van de eerste afdeling van het Israëlische voetbalkampioenschap werd op het matje geroepen van de tuchtcommissie van de Israëlische voetbalbond. De club had openlijk een oud parlementslid van de Palestijnse politieke partij Balad bedankt die fondsen had gestort voor herstellingen aan het stadion.(Siné mensuel, november 2014, p. 23).

-       De UEFA (Union of European Football Associations) heeft de kandidatuur van Israël verworpen voor het organiseren van Euro 2020 (Le Monde, 29.10.2014, p. 11).

-       De EK-kwalificatiewedstrijd van de Rode Duivels wordt verschoven van 9 september 2014 naar 31 maart 2015. (De Standaard, 27.8.2014, p. 18).

-       in 2014 kregen pasgeboren jongetjes in Israël het meest Mohamed als voornaam en niet de bijbelse naam Yosef, zoals de Israëlische overheid bekendmaakte. Dat schrijft de Israëlische krant Haaretz. Arabische namen werden namelijk weggelaten uit de lijst van de Israëlische overheid (Metro, 23.9.2014). Lees ook: http://www.dailymail.co.uk/news/article-2766954/Revealed-Israel-s-number-one-baby-Mohamed-authorities-tried-fix-annual-official-list-secret.html