22. SCHRIJF EENS EEN BRIEF

 

Schrijf eens

Het is heel belangrijk om te reageren op de berichtgeving en om uw mening bekend te maken. Volg het voorbeeld van onderstaande personen die volgende brieven schreven en verstuurden

Naar aanleiding van de voetbalmatch Israël-België en de FIFA-bijeenkomst in juni

Aan de heer François De Keersmaecker,                                 3 juni 2014.

Koninklijke Belgische voetbalbond

Houba De Strooperlaan 145

1020 Brussel-Laken

 

Betreft: FIFA-bijeenkomst in juni - vraag van de Palestijnse voetbalbond tot uitsluiting van de Israëlische voetbalbond. 

 

Geachte heer Voorzitter,

 

bij deze wens ik het verzoek van de Palestijnse voetbalbond tot uitsluiting van de Israëlische voetbalbond uit de FIFA onder uw aandacht te brengen. 

 

In zijn resolutie tegen racisme van juli 2001 stelt de FIFA uitdrukkelijk, dat de voetbalbonden wereldwijd "de eliminatie van racisme uit de maatschappij" moeten nastreven. Ten tijde van de rassendiscriminatie door het apartheidsregime van Zuid-Afrika werd de Zuid-Afrikaanse rugbybond wereldwijd geboycot, en wel omwille van dat apartheidsregime. Het aloude gezegde dat "sport niet moet gemengd worden met politiek" - voor zover daarvoor al argumenten zouden bestaan -, is dus blijkbaar geen absoluut principe en is dat met name niet, wanneer een ongelijke behandeling van mensen op etnische grond aan de orde is.

 

Welnu, dat laatste is aan de orde in Palestina, en wel in Israël en in de door Israël bezette gebieden. Er wordt soms gewezen op verschillen in details tussen de Zuid-Afrikaanse apartheid van destijds en wat zich heden ten dage in Palestina voordoet. Maar de essentie van het begrip "apartheid" van toen is nu alleszins volop aan de orde in Palestina: middels een groot pakket aan wetten - en militaire verordeningen in de bezette gebieden - is er een steeds toenemende scheiding tussen Joden en Palestijnen, zowel fysisch als juridisch, met als uiteindelijk resultaat dat de beste voorzieningen de Joden toekomen en de gebieden waar de Palestijnen leven benadeeld zijn - de monopolisering van het water door Israël en de Israëlische kolonisten en de dientengevolge schrijnende krapte aan water bij de Palestijnen, is daarvan een gekend voorbeeld. 

 

Meer specifiek is het Palestijnse voetbal mede slachtoffer van die discriminatie. Het bouwen van stadions en andere infrastructuur wordt verboden of sterk gehinderd; bestaande infrastructuur wordt soms vernield. De restricties in verband met de bewegingsvrijheid van zowel lokale spelers als bezoekers zullen u wel bekend zijn. Door ingewikkelde procedures worden zendingen  van apparatuur - onder meer vanwege de FIFA - vertraagd of verhinderd. Met politieke tussenkomsten wordt de organisatie van vriendschappelijke wedstrijden tussen Palestijnse en andere verenigingen meer dan eens verhinderd. En last but not least: de Palestijnse atleten zijn mede slachtoffer van de door Israël begane schendingen van mensenrechten. Zo werden velen onder hen al gearresteerd, of zelfs gekidnapt, zonder opgave van reden. 

 

Om die redenen vraag ik de Belgische voetbalbond, de door de Palestijnse voetbalbond gevraagde uitsluiting van de Israëlische voetbalbond uit de FIFA op de dagorde te helpen plaatsen voor zover dat al niet het geval zou zijn, en voor te stemmen. Met woorden alleen verkrijg je niets en wek je bij Israël alleen maar de indruk van onaantastbaarheid. 

 

Jan Van Herzele

Aalst

Naar aanleiding van het einde van de Israëlische oorlog tegen de Gazastrook verstuurd op 29.8.2014 naar De Standaard

Komt er nu vrede tussen Israël en de Palestijnen na de laatste Gaza oorlog? Geen sprake van! Neen, zeer zeker niet!

Ten eerste heeft Netanyahu het bij zijn aantreden al met zo veel woorden gezegd: " met deze regering komt er geen vrede". Ten tweede bevat de Israëlische regering extreem rechtse lieden als Liebermann en Landau, die met hun racistische uitspraken in België beslist in de gevangenis zouden belanden.

Waarom blijft Israël voortbouwen op de Westelijke Jordaanoever ? Waarom doet Israël niets met de verregaande concessies van de Palestijnen -toegevingen op hun rechten die zwart op wit internationaal bekrachtigd zijn- die we kennen uit de gelekte e-mails van WikiLeaks ? Waarom wijst Israël de allesomvattende vredesvoorstellen van de Arabische landen af ?

Voor objectieve waarnemers is het al tientallen jaren duidelijk: de Israëlische regering wíl geen vrede. Israël negeert schaamteloos alle VN resoluties die het pad naar vrede kunnen effenen, Israël schendt schaamteloos alle akkoorden (Oslo, Madrid, Anapolis...) die naar een vrede konden leiden, Israël schendt straffeloos het humanitair recht, de conventies van Genève. Waarom? Omdat Israël er nooit voor wordt gestraft, omdat Israël nooit wordt gedwongen om resoluties en akkoorden na te leven.

Alleen sancties kunnen hier, helaas, nog werken. Als wij, Europa, aan Israël een tol doen betalen voor het schenden van de akkoorden, dan is er een kans op vrede. De sleutel hiervoor ligt in de handen van onze politici, maar de politieke moed ontbreekt.

Pol Van den plas (Gent)

Israëlische eerste minister Netanyahu wil geen vrede

Verstuurd naar De Morgen op 28.8.2014

Theo Koele herhaalt de vraag uit de Jeruzalem Post "Kan Netanyahu dezelfde wilskracht en vastberadenheid opbrengen om vrede te bereiken als om oorlog te voeren"?

We kennen het antwoord: nee, driemaal nee. Netanyahu zal geen vrede brengen, zeer zeker niet.

Ten eerste heeft hij het zelf gezegd bij zijn aantreden: "met ons komt er geen vrede". Met nog een paar extreem rechtse extreem fundamentalistische extreme haviken in zijn regering kan Netanyahu geen enkel vredesinitiatief nemen.

Voor objectieve waarnemers is het in feite al tientallen jaren duidelijk: de Israëlische regering wíl geen vrede. Israël negeert schaamteloos alle VN resoluties die het pad naar vrede kunnen effenen, Israël schendt schaamteloos alle akkoorden (Oslo, Madrid,...) die naar een vrede konden leiden, Israël schendt straffeloos het humanitair recht, de conventies van Genève.

Uiteraard legt Israël de schuld bij de Palestijnen, Hamas is de grote boosdoener. Maar waarom zet Israël dan tientallen Palestijnse parlementairen zonder proces gevangen ? Waarom blijft Israël voortbouwen op de Westelijke Jordaanoever ? Waarom doet Israël niets met de verregaande concessies van de Palestijnen -toegevingen op hun rechten die zwart op wit internationaal bekrachtigd zijn- die we kennen uit de gelekte e-mails van WikiLeaks ? Waarom wijst Israël de allesomvattende vredesvoorstellen van de Arabische landen af ?

We kunnen wel enige redenen bedenken voor die houding: de militaire lobby in Israël heeft niets te winnen met vrede, en niets is efficiënter om de eenheid van het land te bewerkstelligen dan een externe vijand. Dit is niet alleen ten nadele van de Palestijnse bevolking, maar eveneens van de niet-Arabische bevolking in Israël, waarvan de NGO's gemuilkorfd en gebroodroofd worden, en die de financiële lasten van de permanente oorlog aan den lijve ondervinden, zoals blijkt uit de betogingen van vorig jaar.

Maar dat de rest van de wereld deze situatie blijft accepteren is hoe langer hoe meer misdadig te noemen. Want dat kleine Israël is onleefbaar zonder economische uitwisseling met andere landen. Vermits de buurlanden tot permanente vijand zijn verklaard, wil Israël zoete broodjes bakken met Europa... geen lid worden van Europa want dan moeten ze voldoen aan de verplichtingen, maar wel "akkoorden" sluiten met de voordelen en niet de nadelen vandien. Wat de Europese bewindslieden dan ook doen. Dat hiermee Israël aangemoedigd wordt om door te gaan met zijn schendingen van het internationaal en humanitair recht is al meermaals gezegd en geschreven.

Vrede in Israël en Palestina zal er enkel komen door externe druk, zoals vroeger in Zuid-Afrika gebeurd is, helaas. En als Israël niet onder druk gezet wordt, dan hebben we binnen twee jaar opnieuw een oorlog, zeker, heel zeker.

Pol Van den plas (Gent)

 

Reactie op geplande tentoonstelling van Michaël Borremans in Israël verstuurd op 11.8.2014

 

Beste Michaël Borremans,

 

Uw succesvolle tentoonstelling “as sweet as it gets” is gepland voor begin september in Tel Aviv. Toen u die beslissing nam was het in Israël  “as usual”: overal zwaar bewapende militairen, de Israëli's veilig verborgen achter de apartheidsmuur, nachtelijke invallen in huizen op de Westelijke Jordaanoever waarbij volwassenen en ook kinderen zomaar worden opgepakt en zonder vorm van proces maandenlang opgesloten worden, Palestijnen die urenlang aan wegbarricades en controleposten worden opgehouden, Palestijnen die in Israël wonen en er permanent gediscrimineerd worden, enz...maar daar maakt  niemand zich erg druk over.

 

Maar de laatste weken werden in Gaza bijna 2.000 mensen vermoord, vooral burgers, bij beschietingen en bombardementen. Die acties werden door o.a. de Verenigde Naties omschreven als schendingen van de mensenrechten en van het internationaal humanitair recht.

Het is niet de eerste keer dat Israël op zo grote schaal buitensporig geweld gebruikt in Gaza: eind december 2008 en begin januari 2009 vielen er ongeveer 1400 Palestijnse doden, opnieuw vooral burgers.

 

Sinds 2006 is Gaza volledig afgesloten van de buitenwereld door een Israëlische blokkade. Bewoners kunnen het gebied nauwelijks in of uit zodat het terecht omschreven wordt als een grote openluchtgevangenis.

Bijna alle goederen die nodig zijn worden niet of slechts mondjesmaat doorgelaten door de Israëlische controleposten.

Als gevolg hiervan verloren veel mensen hun job en leeft 70% van de mensen onder de armoedegrens.

 

Naast Gaza is er het probleem van de bezetting van de Westelijke Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en de Golanhoogten. Israël vestigt daar joodse burgers in kolonies, hetgeen niet kan volgens het internationaal recht, en gaat zelfs  onverminderd door met deze politiek.

Voorts kunnen de Palestijnen die in 1948 hun land moesten ontvluchten, zoals vele inwoners van Gaza, niet naar hun huizen en gronden terugkeren., ondanks de resoluties van de Verenigde Naties.

En de Palestijnen die wel nog in Israël wonen worden gediscrimineerd en hebben niet dezelfde rechten als de joodse burgers.

 

De internationale gemeenschap veroordeelt met woorden het wangedrag van Israël maar stelt heel weinig concrete daden om Israël te dwingen het internationaal recht te respecteren.

Daarom nemen gewone burgers in Palestina, Israël, de VS en Europa initiatieven om te reageren tegen Israël. In 2005 riepen bijna alle Palestijnse sociale en culturele organisaties op om Israël te boycotten, de investeringen in Israëlische bedrijven terug te trekken en sancties te nemen.

Voor kunstenaars houdt dat in dat ze niet in Israël gaan optreden of tentoonstellen zoals tijdens de Apartheid het geval was met Zuid-Afrika.

 

U zou zelf een zeer sterke daad kunnen stellen door uw prachtige tentoonstelling in Tel Aviv te annuleren. Het zou een sterk  teken van afkeuring zijn van het Israëlische oorlogsgeweld. Elvis Costello weigerde op te treden in Israël en zijn zinnetje “ Sometimes a silence in music is better than adding to the static...”  “ kan u hopelijk nog doen nadenken.

Veel Palestijnen en kritische Israëli's zullen u dankbaar zijn mocht u die moedige stap zetten..

 

Jan Dreezen en Toos van Liere

Clabecq

 


Reactie op de opiniebijdrage van Mia Doornaert over Jodenhaat (De Standaard 11.8.2014) verstuurd op 12.8.2014

 

Geachte Mevrouw Doornaert,

Norman Finkelstein (nog zo’n zelfhater en indien hij geen jood was “hij een antisemiet zou zijn”) met zijn boek ‘De drogreden van het antisemitisme’: “Telkens wanneer Israël onder internationale druk komt te staan, verschijnen er weer talloze artikelen in de pers over het toenemend antisemitisme”.

Het zat er dus aan te komen. Maar dan moest de artillerie even weg.

Maar met daar nu over te praten kunt u zwijgen over de paar duizend die ze hebben dood gegooid. De tienduizend met hun lijf in de miserie en de honderdduizenden met niets meer, alleen trauma’s nu en voor de rest van hun leven.

Waarschijnlijk was u zich bewust dat het niet elementair fatsoenlijk was om dit artikel te plegen tijdens de bombardementen. Maar het was wel opportuun geweest want dan had u met zekerheid kunnen voorspellen wat u nu aanklaagt.

En daar gaan we weer: “Ze hebben het allemaal zichzelf aangedaan. Ze lokken het zelf uit”!

“Israël heeft het recht zich te verdedigen”. Tegen wie? Tegen diegenen die het zelf slachtoffer heeft gemaakt?

Heeft de verkrachter het recht zich te verdedigen tegen diegene die hij heeft verkracht en tegen de andere waar hij nog mee bezig is? Kunt u dan ook begrijpen dat het slachtoffer zich met van alles verdedigt.

Eén woord: BEZETTING. Dat gaat ver terug en dat is gewelddadig en daartegen heeft men het recht zich te verdedigen. En als men dat doet met wanhoopsdaden dan is dat omdat men niets anders heeft.

Tenzij u akkoord gaat met wat Winston Churchill verklaarde...dat de inheemse bevolking (Palestijnen) niet meer recht op Palestina had ‘dan een hond het recht heeft op zijn hok, ook al heeft hij er misschien al heel lang in gelegen’. ‘Deze mensen is geen enkel onrecht aangedaan door het feit dat een sterker ras, of in ieder geval een meer wereldwijd ras, om die uitdrukking te gebruiken, hun plaats heeft ingenomen’.

En dan zitten we aansluitend bij:

Racisme? Over racisme in Israël zijn boeken geschreven en hebben prominenten duidelijke taal gesproken.

Gazacaust. Holocaust. Obsceen?

Nog maar eens Finkelstein in een ander boek ‘De Holocaust-industrie. Bespiegelingen over de exploitatie van het joodse lijden’

“De Holocaust is zonder meer een onmisbaar ideologisch wapen gebleken. Door het in stelling te brengen heeft een van de meest geduchte militaire machten ter wereld, met een verschrikkelijke staat van dienst wat mensenrechten betreft, zich opgeworpen als een ‘slachtofferstaat’; “

Mocht u eraan twijfelen, er is nog veel meer literatuur die hetzelfde vertelt.

En de joden aan het gas? Categorisch neen op alle vlakken.

Maar...

Op de website van International Middle East Media Center, dinsdag 29 juli 2014, stond een video met een lied gezongen op straat in Tel Aviv in koor, met een tekst met o.a.: ...”Men studeert niet meer in Gaza, er blijven geen kinderen meer over. Olé, olé, olé-olé-olé”.....“Gaza is een kerkhof”.

http://www.imemc.org/article/68652

De video is van de website gehaald.

Er is nog veel meer van dat fraais.

Is dat ook representatief voor de joodse bevolking?

En dat is zeker niet in het belang van de Joodse gemeenschap in het algemeen en met ook daar andere vredelievende mensen die willen geweten hebben dat ze bestaan en waar we respect voor hebben.

Met beleefde groeten.

Johan Van Hulle

Zomergem


Belegerd volk en belegeraar allebei schuldig? (verstuurd op 25.7 naar De Morgen)

“Ook Hamas is schuldig want het vuurt raketten af op burgers” (Ludo Abicht in De Morgen 25 juli, p. 9). Zo wordt de schuld verdeeld over beide, zowel de Israëlische bezetter en belegeraar van Gaza, als de Palestijnse verzetsgroepen die zich terecht verzetten tegen de wurging van hun lapje grond. Hun woningen, scholen, energiecentrales, ziekenhuizen, boomgaarden, waterbronnen en leidingen worden vernietigd, vissers worden beschoten, hun verkozen leiders en burgers vermoord of opgesloten, kinderen geterroriseerd, de grenzen zijn gesloten. Deze Israëlische politiek is veroordeeld door de Veiligheidsraad, Algemene Vergadering van de VN, de VN Raad voor de Mensenrechten, het Internationaal Hof  in Den Haag.

Zijn de Palestijnse raketten gericht op burgers? Daarvoor is geen bewijs. Er vallen nauwelijks Israëlische slachtoffers. Maar Israël staat wel vol militaire doelwitten die terecht mogen aangevallen worden door de Palestijnse Weerstand: vliegvelden, havens, communicatiecentra, transportroutes, kazernes en commandoposten, roadblocks, wapenopslagplaatsen inbegrepen de Israëlisch kernbommen, wapenfabrieken, regeringsgebouwen, en uiteraard alle Israëlische militairen die met hun wapen rondlopen in de shoppingcentra en op het strand.

Gaan we de bezetters eindelijk halt toeroepen, of verdelen we de schuld ook over de slachtoffers die weerstand bieden?

Frank Roels, Emeritus hoogleraar U. Gent.

 

Gaza weigert wapenbestand: brief verstuurd naar De Morgen op 16.7.2014

In De Morgen (16 juli, p. 5) staat dat Israël nu iets meer krediet van de wereldopinie heeft omdat Hamas twee onaanvaardbare eisen voor het wapenbestand heeft gesteld. Maar is het dan zo onredelijk om de opheffing van de Israëlische blokkade van de Gazastrook als voorwaarde te stellen ?

En is het ook onredelijk om respect te vragen voor eerdere afspraken ?

Israël arresteerde in juni op de Westelijke Jordaanoever meer dan zestig Palestijnse politieke gevangenen die in 2011 werden vrijgelaten toen Hamas de Israëlische soldaat Gilad Shalit liet lopen. Is het zo onredelijk van Hamas om Israël te vragen deze gevangenen opnieuw vrij te laten?

Werner De Bus

Brussel

Israëlische Gaza-oorlog: brief verstuurd naar De Morgen op 11.7.2014


800 bombardementsvluchten op 48 uur, hoeveel bommen zijn dat? 83 doden en meer dan 550 gewonden in Gaza op 2 dagen tijd, en de wereld kijkt toe, ongelooflijk, en erger nog: de geschiedenis herhaalt zich. Dat is echter niet verwonderlijk, de verantwoordelijken van de vorige slachtingen zijn immers nooit gestraft, ze delen ook vandaag nog de bevelen uit.

Nochtans was de conclusie van de VN commissie (NB onder leiding van de jood Richard Goldstone) die de operatie “gegoten lood “onderzocht zeer duidelijk: “deliberately disproportionate attack designed to punish, humiliate and terrorise a civilian population “, for which the responsible Israeli officials should face « individual criminal responsibility ». De Israëlische gezagsdragers zouden dus moeten terechtstaan, ze zijn strafrechtelijk verantwoordelijk.

Je zou dan verwachten dat deze lui op een zwarte lijst komen te staan, en dat hen het (internationaal) leven bijzonder zuur wordt gemaakt, zoals het entourage van Poetin vandaag wegens diens acties in Oekraïne. Maar neen, we zagen dat de Israëlische machthebbers met evenveel egards in Europa werden behandeld, en erger nog, dat zelfs de samenwerkingsakkoorden tussen Europa en Israël nog werden uitgebreid. Wat was de boodschap die onze politici daarmee gaven aan deze lui met « individual criminal responsibility »? Twee keer raden: “doe zo voort”, uiteraard.

In dat opzicht hebben onze politici hier een zware verantwoordelijkheid, door vorige keren Israël niet te straffen kan het zich permitteren om opnieuw bommen op weerloze burgers te gooien. Europa heeft macht over Israël, Israël wil o zo graag bij Europa zijn (maar dan zonder de Europese rechtsregels te volgen), niet moeilijk want ze zijn in staat van oorlog met al hun buren (behalve Egypte).

Europa moet om te beginnen onmiddellijk het EU-Israel Association Agreement opzeggen, het MOET want het staat in de tekst zelf: “EU’s external action shall be guided by the principles which have inspired its own creation, i.e. democracy, the rule of law, human rights, and respect for the principles of the United Nations”. Vermits Israël overduidelijk de mensenrechten schendt door zijn collectieve bestraffing en geweld tegen de burgerbevolking MOET het verdrag opgezegd worden.

Staten die het internationaal recht en de mensenrechten aan hun laars lappen noemen wij schurkenstaten. Israël voldoet aan die definitie.

Het gaat hier over de geloofwaardigheid van Europa: democratie, wet, mensenrechten en internationaal recht, geloven we dat nog, handhaven we dat dan nog, of was dat enkel om te lachen?

Politici wordt wakker!

De 83 doden van gisteren waren te vermijden, vandaag kan er actie genomen worden om nog veel meer doden in de toekomst te vermijden.

Pol Van den plas

Gent


Positieve reactie op analyse van Alex Burghoorn over Israëlische Gaza-oorlog in De Morgen http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1941460/2014/07/11/Hoe-leg-je-88-doden-tegen-0-uit-als-rechtvaardig.dhtml) verstuurd naar De Morgen op 11 juli 2014

Ik heb veel respect over het analyse stuk van Alex Burghoorn dat geplaatst werd in De Morgen. Het is altijd moeilijk om kritisch te zijn tegenover Israël, zeker als journalist wil men rap u bestempelen als "antisemiet" terwijl men gewoon informatieve kanttekeningen maakt over de agressieve acties van een regering. Een regering die gelukkig niet alle Israëliërs vertegenwoordigt, laat staan Joden van gans de wereld.

Misschien interessant om ook te vermelden dat een journalist van Media 24 gedood werd door recente luchtbeschietingen?

Op zijn auto stond er nochtans in rode letters duidelijk dat hij van de media was:

http://www.vosizneias.com/170626/2014/07/09/gaza-israel-bombs-gaza-reporter-and-car-in-downtown-gaza-kills-driver

Waarschijnlijk was hij ook een Hamas terrorist, naast de peuters die slachtoffer werden. Inmiddels zijn er meer dan 400 gewonden.

Nochtans is er geen duidelijkheid wie de 3 joodse tieners vermoordde wat de aanleiding was voor de acties. Hamas heeft altijd ontkend met de moord iets te maken te hebben. 1 van de eerste "vergeldingsacties" was het aankondigen van nieuwe nederzettingen in bezet gebied, nachtelijke raids waarbij mensen doodgeschoten werden en 1 500 Palestijnen gearresteerd werden, en het bombarderen van Hamasleden en hun familie hun huizen.

Ik heb geen sympathie voor Hamas, allesbehalve. Er is terrorisme van hun kant uit (ook tegenover de Gazaanse bevolking die zich niet conform gedraagt naar hun regels uit trouwens).. maar men moet redelijk blijven.

Er werden 3 tieners gekidnapt en vermoord door onbekende extremisten en dat is gruwelijk. Sinds 2000 zijn er ook meer dan 9000 Palestijnse jongeren onder de 18 jaar oud "gearresteerd". De dader weet men wel hier duidelijk: het Israëlisch leger die bevelen uitvoert van de regering.

Israël heeft de voorbije jaren honderden kinderen "gekidnapt" en zonder proces opgesloten. Vanaf september 2000 tot april 2013 zijn er 1 518 kinderen gedood door Israël volgens officiële statistieken. Dat is het equivalent van 1 kind om de drie dagen in die voorbije 13 jaar.
Israël gaat altijd disproportioneel te werk in het conflict.

Het dodenaantal van het huidige conflict 88 tegen 0 zoals in het stuk van Burghoon toont dit jammer genoeg duidelijk aan.

Wilt u AUB dit doorsturen naar Alex Burghoon?

Met vriendelijke groeten,

Tijs Schelstraete


 

Israël : schuldig verzuim (verstuurd naar De Standaard)

In het Westen wordt het gewoonlijk voorgesteld alsof Israël reageert op de agressie van de Palestijnen. De voortdurende agressie komt evenwel hoofdzakelijk van Israël al keuren wij de moord op de 3 Israëlische jongeren uiteraard en nadrukkelijk af. Israël misbruikt nu deze 3 moorden om honderden Palestijnen af te slachten en wat er nog recht stond in Gaza plat te bombarderen. Vanuit de lucht en met drones oorlog voeren is weinig heldhaftig en zelfs laf.

Hoe kunnen we in de 21e eeuw nog blind blijven voor een misdadige apartheidsmuur, het uithongeren van een hele bevolking in Gaza, de ontmenselijking van alle Palestijnen, de dagelijkse diefstal van land en waardigheid…

Israël is een spiegelbeeld geworden van zijn eigen ergste nachtmerrie. De holocaust is met de zionisten, de nieuwe Übermenschen, mee verhuisd naar het Midden-Oosten en meteen toegepast onder de vorm van de Naqbah, dit is de Palestijnse genocide en ontmenselijking.

Het is schuldig verzuim als we dit onrecht en deze mensonwaardige situatie niet aanklagen.

Jan Berben

Genk

Reactie op Standpunt Yves Desmet “Vier Jongens” in De Morgen van 8.7.2014, p. 2 (verstuurd op 8 juli 2014)

Beste Yves,

 

Ik heb uw standpunt over Israël-Palestina met veel interesse gelezen, ik dacht er namelijk 10 jaar geleden ook hetzelfde over als jij nu: als beide partijen wat meer begrip zouden opbrengen voor mekaar -hun leiders is ook al genoeg-, dan was het conflict al vlug van de baan.

Het is dus aan de leiders van de twee kampen om initiatieven te nemen, en wij moeten vooral ons niet bemoeien en wachten tot er "goede" leiders opstaan. Daarbij veronderstellen we ook al vlug dat beide partijen wel boter op hun hoofd hebben en allebei water in hun wijn moeten doen.

Bij nader inzien is dit conflict echter niet zo banaal, en is "wachten op goede leiders" in feite de situatie verder laten verrotten. In de 66 jaar dat het conflict nu duurt is de oplossing altijd maar moeilijker en moeilijker geworden. Waarom? Omdat er geen twee gelijke partijen zijn, maar één partij die militair superieur is (alle buurlanden tegelijk kan verslaan) en die partij lapt alle internationale rechtsregels aan haar laars. Deze partij negeert ongestraft tientallen VN resoluties, ze verplaats grote delen van haar bevolking in bezet gebied (al meer dan 500 000) en creëert haat en tweedracht. Ik breng even in herinnering dat Hamas in het begin door Israël jarenlang gesteund is geworden. Dit Israël waant zich onaantastbaar en is prat op zijn "veiligheidscultuur" waardoor zijn "veiligheidseconomie" goede zaken doet (drones, afluisterapparatuur,...). Dit Israël heeft geen enkele incentive om het geweer van schouder te veranderen, integendeel, bij een vredesregeling met de Palestijnen zouden de interne spanning tussen joden onderling wellicht ontploffen. Dit Israël zal geen enkele VN resolutie toepassen, laat staan een "toegeving" doen aan de Palestijnen, terwijl de Palestijnen volgens de Wikileaks documenten al ongelooflijk veel wilden accepteren.

Er is al veel te veel gepraat en loze beloften gedaan, nog langer afwachten (op goede leiders) is schuldig verzuim. De enige manier die nog overblijft is zorgen dat Israël wél incentives krijgt om een serieuze rechtvaardige vrede te verwezenlijken. Europa kan die incentives geven, Europa heeft de economische hefbomen, Europa heeft de macht.

PS: Je schrijft dat het over 4 kinderen gaat, 3 Israëliërs en 1 Palestijn. De laatste weken zijn er echter al 18 Palestijnen vermoord, en o ja, 1 Palestijn gemolesteerd, maar dat was een Amerikaan, zo niet hadden we het nooit geweten.

 

Vriendelijke groeten,

Pol Van den plas

Gent