11. De kinderslachtoffers van Gaza hebben een naam

 

De kinderslachtoffers van Gaza hebben een naam

Onder de titel “De verloren generatie van Gaza” verscheen op de cover van De Morgen van 28 juli een lijst van 179 geïdentificeerde Palestijnse minderjarige slachtoffers van de Israëlische aanval op de burgerbevolking van de Gazastrook. We hebben de Palestijnse kinderen per leeftijdscategorie en vervolgens per familie gerangschikt.

(zie ook https://twitter.com/demorgen/status/493606337050603520).

 

PER LEEFTIJD

 

Minder dan 12 maanden (4):

Fares Al Tarabeen (3 m), Bisan Abu Jame’ (6 m), Amira (8 m), Dalal Siyam (9 m)

Een jaar (3): Raneen Ghafoor, Samir, Ghaliya.

18 maanden (3): Amal Al Batsh, Rezeq Al Hayik, Sameeh Abu Jarad.

Twee jaar (10): Mohammed Al Nawasra, Mohammed Malaka, Mohammed Al Hallaq, Samia Sheik Khalil, Rinat Abu Jame', Nour Abu Jame’, Saher Namous, Haniya Abdel Abu Jarad, Abdallah Daraji, Soha Meslih, Amir.

Drie jaar (9): Yasmin Al Mutaweq, Mu’ayyad Al A’raj, Dina Isleem, Rami Ayyad, Ashraf Ayyad, Suheila Abu Jame’, Mohammed Karim, Islam, Jana Rami Al Maqat’a.

Vier jaar (18): Nidal Al Nawasra, Abdullah Abu Ghazal, Sarah Al Eid, Yasmeen Al Astal, Yamin Al Hamidi, Rahaf Al Jbour, Qasim Ulwan, Hamza Al Hayya, ‘Asem Ammar, Rahaf Abu Jom’a, Tawfeeq Abu Jame’, Batoul Abu Jame’, Seraj Abu Jame’, Badr Siyam, Olfat, Adham Abu Eeta, Ameen Al Astal, Saji Al Hallaq.

Vijf jaar (8): Hamza Thary, Zyad Al Rahl, Dina Azeez, Khalil Al Hayya, Ayman Al Sha'ir, Rayan Abu Jame', Abdul Karim, Nada Al Astal.

Zes jaar (7): Abdel Khattab, Safa Malaka, Ru'ya Al Zweedi, Amama Al Hayya, Kan'an Al Hallaq, Salma Al Radee, Motaz.

Zeven jaar (9): Anas Al Batsh, Marwa Al Batsh, Osama Al Astal, Emad Ulwan, Maysaa' Abu Jame', Hosam Qeenas, Ghaidaa' Siyam, Rawan Sweedan, Hani.

Acht jaar (5): Seraj Abdel'Al, Afnan Shuheebar, Waseem Shuheebar, Ahmed Abu Jame', Waleed Al Harazeen.

Negen jaar (8): Basil Kawari', Meryam Al' Arja, Ahmed Al Jammal, Iman Ammar, Haifaa' Abu Jame', Mustafa Siyam, Bader I'meish, Ali Shayboub Al Shenbari.

Tien jaar (13): Mohammed Areef, Nour Al Najdi, 'Ahed Bakr, Zakariya Bakr, Ismail Bakr, Ibrahim Abu Daqqa, Sara Bostan, Omar Hamouda, Marah Al Jammal, Tala Al L'tiwi, Fadi Isleem, Ayyoub Abu Jame', Nujoud Abu Jame'.

Elf jaar (11): Qasim Kawari', Mohammed Bakr, Jehad Shuheebar, Ahmad Abu Msallam, Seham Zourob, Ali Isleem, Amna Matar, Meryam Al Shenbari, Seham Zoroub, Ahmad Al Qabed, Baree Al Reqeb.

Twaalf jaar (14): Hussein Kawari', Abdullah Kawari', Ameer Areef, Fatima Al Haj, Qusai Al Batsh, Nagham Al Zeedi, Marwa Al Sirsawi, Abdel Al Iskafi, Aya Abu Jame', Fatima Abu Jame, Sha'ban Ziyada, Mocchammed Matar, Mahmoud Abdeen, Hadj Azeez.

Dertien jaar (8): Ibrahim Intaiz, Salem Intaiz, Manar Al Batsh, Ibrahim Ammar, Ghada Ayyad, Jawdat Abu Jame', Nabeel Al Astal, Hamed Zoroub.

Veertien jaar (8): Mohammed Al Masri, Walaa' Abu Msallam, Ahlam Abu Jarad, Heba Hamed Khalil, Suleiman Abu Jame', Razan Abu Jame', Abdel Azeez, Ahmad

Vijftien jaar (10): Aseel Al Masri, Musa Al Astal, Hossam An-Najjar, Mohammed Abu Msallam, Heba Al Sha'ir, Mohammed Handam, Mohammed Al Kafarneh, Walaa Al Qabed, Hazem Aqil, Ahmad Siyam.

Zestien jaar (9): Ahmad Mahdi, Mahmoud Shahab, Dina Hamada, Shadi Isleem, Abdallah Hjayyir, Fatima Al Arja, Abed-Rabbo Al Shenbari, Azmi Badwan, Ayman Ahmad.

Zeventien jaar (21): Mohammed Al Batsh, Samar Abu Jarad, Ammar Jodeh, Saad Al Haj, Sulaiman Al Astal, Anas Qandeel, Ziyad An Najjar, Omar Mahmoun, Rafeeq Al Rahl, Aya Bahjat Sultan, Anas Mu'ammar, Ameen Siyam, Rawan Al Najjar, Mahmoud Al Stal, Abdel Abu Shaqra, Mohammed Abu Shaqra, Do'aa Abu Odeh, Abeb-Rabbo Al Shenbari, Ahmed Al Najjar, Aza Zoroub, Ibrahim Al Sama'na.

 

PER FAMILIE

 

Abu Jame' (18): Bisan (4 m), Nour (2 j), Rinat (2 j), Shuheila (3 j), Batoul (4 j), Seraj (4 j), Tawfeeq (4 j), Rayan (5 j), Maysaa' (7 j), Ahmed (8 j), Haifaa' (9 j), Ayyoub (10 j), Nujjoud (10 j), Aya (12 j), Fatima (12 j), Jawdat (13 j), Razan (14 j), Suleiman (14 j).

Zelfde familie meestal alleen voornaam vermeld (7): Ghaliya (1 j), Samir (1 j), Motaz (6 j), Hani (7 j), Baree Al Reqeb (11 j), Ahmad (14 j), Rawan Al najar (17 j).

Al Batsh (6): Amal (18 m), Marwa (7 j), Anas (7 j), Quasai (12 j), Manar (13 j), Mohammed (17 j).

Siyam (6): Dalal (9 m), Badr (4 j), Ghaidaa' (7 j), Mustafa (9 j), Ahmed (15 j), Ameen (17 j).

Abu Jarad (4): Sameeh (18 m), Haniya Abdel (2 j), Ahlam (14 j), Samar (17 j).

Al Shenbari (4 j): Ali Sshayboub (9 j), Meryam (11 j), Abed-Rabbo (16 j), Abeb-Rabbo (17 j).

Bakr (4): 'Ahed (10j), Zakariya (10 j), Ismail (10 j), Mohammed (11 j)

Zelfde familie alleen voornaam vermeld (4): Amira (8 m), Amir (2 j), Islam (3 j), Olfat (4 j).

Kawari' (4): Abdullah (12 j) Hussein (12 j), Qasim (11 j), Basil (9 j).

Abu Msallam (3): Ahmad, (11 j), Walaa (14j), Mohammed (15).

Al Hallaq (3): Mohammed (2), Saji (4 j), Kan'an (6 j).

Al Hayya (3): Hamza (4 j), Khalil (5 j), Amama (6 j).

Ammar (3): 'Asem (4 j), Iman (9 j), Ibrahim (13 j).

Isleem (3): Fadi (10 j), Ali (11 j), Shadi (16 j).

Shuheebar (3): Afnan (8 j), Waseem (8 j), Jehad (11).

Zoroub (3): seham (11 j), Hamed (13 j), Azza (17 j).

Abu Shaqra (2): Abdel (17 j), Mohammed (17 j).

Al Astal (2): Musa (15 j), Sulaiman (17j).

Al Astal (2): Yasmeen (4 j), Osama (7 j).

Al Astal (2): Ameen (4 j), Nada (5 j).

Al Haj (2): Fatima (12 j), Saad (17 j).

Al Jammal (2): Ahmed (9 j), Marah (10 j).

Al Masri (2): Mohammed (14 j), Aseel (15 j).

Al Qabed (2): Ahmad (11 j), Walaa (15 j).

Al Rahl (2): Ziyad (5 j), Rafeeq (17 j).

Al Sha'ir (2): Ayman (5 j), Heba (15 j).

Al Zweedi (2): Ru'ya (6 j), Nagham (12 j).

Areef (2): Mohammed (10 j), Ameer (12 j).

Ayyad (2): Rami (3 j), Ahsraf (3 j).

Azeez (2): Hadj (12 j), Abdel (14 j).

Intaiz (2): Ibrahim (13 j), Salem (13 j).

Karim (2): Mohammed (3 j), Abdul (5 j).

Matar (2): Amna (11 j), Mohammed (12).

Ulwan (2): Qasim (4 j), Emad (7 j).