BDS campagne

In 2005 hebben Palestijnse middenveldorganisaties een wereldwijde oproep gelanceerd tot een BDS campagne: Boycot, Desinvestering en Sancties. Het Vlaams Palestina Komitee en CODIP waren enkele van de eerste organisaties die in België gevolg gegeven hebben aan deze oproep. Palestina Solidariteit vzw zet deze geweldloze actie verder.

 

 

ECCP-verklaring in reactie op Israels zwarte lijst van BDS organisaties

De ECCP (European Coordination of Committees and Associations for Palestine) is één van de 20 wereldwijde organisaties waarvan de leden door de Israelische regering de toegang tot Palestina wordt ontzegd omdat zij opkomen voor Palestijnse mensenrechten en de BDS beweging (Boycot, Desinvestering en Sancties) versterken.

Boodschap van Omar Barghouti: Met dank en vol goede hoop!

 

Boodschap van Omar Barghouti: Met dank en vol goede hoop!

Lieve vrienden en collega’s,

Na twaalf dagen van voortdurende ondervragingen door de Israelische autoriteiten heb ik eindelijk toestemming gekregen om mijn mail te checken.

De BNC-verklaring naar aanleiding van de inval in mijn huis vormt een accurate weergave van het meest recente hoofdstuk in de oorlog van het Israelische regime tegen de BDS beweging.

BDS Omar Barghouti

 

BNC verklaring betreffende Israel’s niet aflatende campagne om Omar Barghouti het zwijgen op te leggen en de BDS campagne te dwarsbomen.

22 maart 2017

Nationale coördinatie' van de campagne tegen Law Train

We zetten de campagne tegen de samenwerking van de KU Leuven met de Israëlische politie dit jaar uiteraard verder. We beginnen met de verspreiding van de petitie die door de 'nationale coördinatie' van de campagne tegen Law Train, is opgesteld.
Waar gaat dit over?
Het Belgische ministerie van Justitie en de Katholieke Universiteit van Leuven werken in het project LAW-TRAIN samen met de Israëlische politie rond ondervragingstechnieken waarin de “expertise” van Israël wordt gebruikt.

Rechtsgeleerden tegen verbieden BDS-beweging

Verklaring  van juristen tegen maatregelen van sommige regeringen om de BDS-beweging voor Palestijnse mensenrechten te verbieden

BDS (boycotacties, desinvesteringen en sancties) is een wereldwijde, vreedzame beweging, geleid door de civiele maatschappij in Palestina, die druk op Israël wil uitoefenen om zijn verplichtingen onder het humanitair oorlogsrecht en mensenrechtenverdragen na te komen, zoals vastgelegd in veel VN-resoluties. BDS heeft vooral tot doel om de bezetting van Palestijnse en Syrische gebieden te beëindigen, om de systematische discriminatie tegen Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden en in Israël een halt toe te roepen en om de terugkeer van Palestijnse vluchtelingen mogelijk te maken.

Hoe TTIP de bocycot wil dwarsbomen

Hoe TTIP (Trans-Atlantisch Vrijhandels- en Investeringsverdrag ) de BDS-campagne wil dwarsbomen

Organisations call to support their right to boycott

354 European human rights organisations, church groups, trade unions and political parties call on the EU to support their right to boycott

België overschrijdt de kaap van 70 Apartheid Vrije Zones.

België overschrijdt de kaap van 70 Apartheid Vrije Zones.

 

Eurovisiesong, doe niet mee met het witwassen via kunst van de Israëlische militaire bezetting en mensenrechtenschendingen.

Wij, ondergetekenden, artiesten uit Europa en van daarbuiten steunen de oprechte oproep van Palestijnse artiesten om de Eurovisiesong wedstrijd van 2019 die door Israël zal georganiseerd worden te boycotten.

Totdat Palestijnen kunnen genieten van vrijheid, rechtvaardigheid en gelijke rechten kan er geen ‘business as usual’ zijn met de staat die hen hun basisrechten ontzegt.

Israël boycotten is geen antisemitisme

De conservatieve Britse regering plant een ingrijpende aanval op de politieke vrijheden om degenen te beschermen die profiteren van mensenrechtenschendingen. Meer bepaald zoeken ze Israël te beschermen tegen de groeiende druk van de BDS-campagne (boycot, desinvestering en sancties).

Pages